Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 23 2019
Senaste Nytt

Bioenergi

Nyligen utfärdade Donald Trump ett presidentdekret som ska lägga om USA:s klimatpolitik. Foto: Wikipedia.
Nyligen utfärdade Donald Trump ett presidentdekret som ska lägga om USA:s klimatpolitik. Foto: Wikipedia.

75 procent av amerikanerna för utsläppsbegränsningar på koldioxid.

Nyligen utfärdade Donald Trump ett presidentdekret som lägger om USA:s klimatpolitik. Han hävde de restriktioner på kolkraften som president Barack Obama infört i form av Clean Power Plan.

President Trumps beslut har mött stark kritik. Enligt en färsk opinionsmätning är 75 procent av amerikanerna för utsläppsbegränsningar på koldioxid.

Övergången från fossila bränslen till förnybar energi märks i sydvästra Finland i form av tydligt minskade utsläpp..      Foto: Ingo Franke -
Övergången från fossila bränslen till förnybar energi märks i sydvästra Finland i form av tydligt minskade utsläpp.. Foto: Ingo Franke -

Samtliga kommuner i sydvästra Finland minskade sina utsläpp

Samtliga västnyländska kommuner i sydvästra delen av Finland har minskat sina klimatutsläpp. Dessa kommuner ingår också i det så kallade Hinku-samarbetet där kommuner förbinder sig till att förbättra energieffektiviteten och främja användningen av förnybar energi.

I Västnyland är Lojo den kommun som bäst lyckats få ner sina utsläpp under de senaste åtta åren. Trots det har Lojo fortfarande de högsta utsläppen jämfört med de övriga västnyländska kommunerna.