Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 24 2017
Senaste Nytt

Bioenergi

Pellets. Foto: Charlotta Porsö
Pellets. Foto: Charlotta Porsö

Klimatnyttan med olika typer av biobränslen varierar

 

Biobränslen betraktas ofta som koldioxidneutrala i klimatberäkningar, men klimatnyttan med olika typer av biobränslen kan variera betydligt. Det visar en ny avhandling från SLU. Kritiken gäller bland annat att biomassa ofta räknas som koldioxidneutralt i klimatberäkningar. Med detta menas att beräkningarna utgår från att den mängd koldioxid som avges vid förbränning samtidigt tas upp av ny vegetation. Därmed förbises den klimatpåverkan som koldioxid från biobränslen har i atmosfären innan den binds in i ny biomassa.