Mötesplatsen för dig inom energibranschen, apr, 24 2017
Senaste Nytt

Bioenergi

Foto: Swedish Biogas
Foto: Swedish Biogas

Biogassatsningar i Skåne

Fem skånska projekt fått beviljat sammanlagt 68,6 miljoner kronor från Klimatklivet. Största potten, 58 miljoner, gick till Swedish Biogas International för omvandling av avloppsvatten till biogas.

Foto: Uppsala Vatten
Foto: Uppsala Vatten

Uppsalas biogasanläggning utökas

Nu har Uppsala Vatten beviljats klimatinvesteringsstöd från Naturvårdverket för att bygga en ny rötkammare och förbehandling på biogasanläggningen i Kungsängens gård. Klimatinvesteringsstödet är en del av ”Klimatklivet”, regeringens satsning på lokala investeringar för största möjliga klimatnytta.