Mötesplatsen för dig inom energibranschen, dec, 12 2018
Senaste Nytt

Bioenergi

Daytona. Amerikansk tävlingsbil som går på etanol. Foto: American Ethanol Racing Association
Daytona. Amerikansk tävlingsbil som går på etanol. Foto: American Ethanol Racing Association

Trumps handelskrig drabbar amerikanska etanolproducenter

I Washington rapporterar Reuters att den amerikanska etanolindustrin drabbas starkt av Trump - administrationens handelskrig med Kina. Detta framgår av ett antal aktuella kvartalsvisa ansökningar från landets etanolföretag.

Som svar på Trumps tullar beslutade Kinas handelsdepartement 2017 om att höja tullarna på destillerat torkat korn (en biprodukt vid etanolproduktion som används till djurfoder) från USA.

Bioekonomi är Europas svar på viktiga miljöutmaningar som världen står inför redan idag. Bioekonomin syftar till att minska beroendet av naturresurser, omvandla tillverkning, främja en hållbar produktion av förnybara resurser från mark, fiske och vattenbruk och deras omvandling till mat, foder, fiber, biobaserade produkter och bioenergi, samtidigt som nya arbetstillfällen och industrier växer fram. Bild: EU-kommisionen
Bioekonomi är Europas svar på viktiga miljöutmaningar som världen står inför redan idag. Bioekonomin syftar till att minska beroendet av naturresurser, omvandla tillverkning, främja en hållbar produktion av förnybara resurser från mark, fiske och vattenbruk och deras omvandling till mat, foder, fiber, biobaserade produkter och bioenergi, samtidigt som nya arbetstillfällen och industrier växer fram. Bild: EU-kommisionen

Flera finsk-svenska biobaserade utvecklingsprojekt startar

Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation har tillsammans med Business Finland, Clic Innovation och Vinnova genomfört en gemensam utlysning för de två starka bioekonomiländerna Sverige och Finland.

Nu har fyra projekt beviljats medel och tre av dessa projekt sker i samverkan mellan länderna. Projekten ska utveckla nyckelteknologier för kemikalier eller material från bioråvara.

Annons