Mötesplatsen för dig inom energibranschen, apr, 24 2017
Senaste Nytt

Bioenergi

Illustration: Sweco
Illustration: Sweco

Sweco projektleder ny kretsloppsanläggning

Eon har tecknat avtal med Sweco för att projektleda och projektera en kraftvärmeanläggning och en biogasanläggning som tillsammans ska skapa en kretsloppsanläggning, vid Högbytorp utanför Stockholm.

Den nya anläggningen ska kunna försörja samhället med värme, el och bränsle i den expanderande Stockholmsregionen.

Swecos uppdrag innefattar projektledning och projektering av kraftvärmeanläggningen, projektledning och projektering av en 2,3 mil lång överföringsledning för fjärrvärme till nätet i Stockholm samt projektering av biogasanläggningen.

Kees Kwant, ordförande för IEA:s Bioenergy program TCP talade inför deltagarna när Europas bioenergiexperter nyligen samlades i Estlands huvudstad Tallinn. Foto: IEA/TCP
Kees Kwant, ordförande för IEA:s Bioenergy program TCP talade inför deltagarna när Europas bioenergiexperter nyligen samlades i Estlands huvudstad Tallinn. Foto: IEA/TCP

Europas bioenergiexperter samlades i Estland

Inför Estlands kommande ordförandeskap i Europeiska unionen har den landets regeringen informerat om sitt deltagande i International Energy Agency, IEA:s program Bioenergiteknik Collaboration (TCP).

Estniska regeringen, som "anser sig förstå vikten av hållbarhet och behovet av lämpliga regelverk inom bioenergin", informerade deltagarna på ett bioenergiseminarium om landets medverkan i TCP.

Annons