Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 29 2017
Senaste Nytt

Bioenergi

Biodrivmedel är fordonsbränslen som är producerade från förnybar biomassa. Råvaran kan komma från skogen eller från åkern eller vara biogent avfall. Foto: Stora Enso
Biodrivmedel är fordonsbränslen som är producerade från förnybar biomassa. Råvaran kan komma från skogen eller från åkern eller vara biogent avfall. Foto: Stora Enso

Var femte liter som tankas i Sverige är biodrivmedel

Första kvartalet 2017 var 20,5 procent av alla drivmedel förnybara biodrivmedel, räknat efter energiinnehåll. För helåret 2016 var motsvarande siffra 18,6 procent. Andelen biodiesel i diesel var 25,8 procent under första kvartalet.

Nu finns också preliminär statistik för april. Andelen biodiesel i förhållande till den totala dieselanvändningen var 28,5 procent i april 2017. Den totala användningen av HVO-diesel ökade med 2,5 procent, medan användningen av rapsdiesel, FAME, minskade samtidigt som den totala volymen diesel sjönk.

Foto: CC0 Public Domain/Pixabay/tpsdave
Foto: CC0 Public Domain/Pixabay/tpsdave

Miljoner till forskning om biogas

Mittuniversitetet får 4,6 miljoner kronor ur EU:s strukturfonder för forskning om biogas och projektets totala budget är 9,3 miljoner kronor.

Utvecklingen av biogas som fordonsbränsle är begränsad till mängden tillgängligt organiskt avfall och antalet biogasmackar, skriver Mittuniversitetet som också menar att biogasproduktionen kan ökas kraftigt och vid en fullskalig utbyggnad möta huvuddelen av efterfrågan på bränsle för transporter i Sverige genom att integrera system för förgasning av biomassa och biogassystem.

Annons