Mötesplatsen för dig inom energibranschen, feb, 17 2019
Senaste Nytt

Bioenergi

När produktionen inleds ska gasen inledningsvis används främst som bränsle för industrin, men i takt med att efterfrågan ökar ska nästan hela produktionen användas som drivmedel senast 2025. Anläggningens fulla produktionseffekt motsvarar 6 000 personbilars genomsnittliga energiförbrukning. Illustration: Nurmon Bioenergia OY
När produktionen inleds ska gasen inledningsvis används främst som bränsle för industrin, men i takt med att efterfrågan ökar ska nästan hela produktionen användas som drivmedel senast 2025. Anläggningens fulla produktionseffekt motsvarar 6 000 personbilars genomsnittliga energiförbrukning. Illustration: Nurmon Bioenergia OY

Statsstöd till Finlands största biogasanläggning

Den 17 december 2018 beviljade arbets- och näringsministeriet Nurmo Bioenergia Oy energistöd till ett belopp av högst 9,3 miljoner euro för byggande av en biogasanläggning i Nurmo ett par kilometer från Atrias stora livsmedelsfabrik. Anläggningen är det hittills största planerade projektet i Finland i fråga om biogas avsedd att användas som drivmedel för fordon.

Som råmaterial ska biogasanläggningen använda gödsel från lantbruket, bioavfall från slakteriet, avfalls- och sidoströmmar från livsmedelsindustrin, matavfall och förpackade livsmedel samt växtbiomassa.

Daytona. Amerikansk tävlingsbil som går på etanol. Foto: American Ethanol Racing Association
Daytona. Amerikansk tävlingsbil som går på etanol. Foto: American Ethanol Racing Association

Trumps handelskrig drabbar amerikanska etanolproducenter

I Washington rapporterar Reuters att den amerikanska etanolindustrin drabbas starkt av Trump - administrationens handelskrig med Kina. Detta framgår av ett antal aktuella kvartalsvisa ansökningar från landets etanolföretag.

Som svar på Trumps tullar beslutade Kinas handelsdepartement 2017 om att höja tullarna på destillerat torkat korn (en biprodukt vid etanolproduktion som används till djurfoder) från USA.

Annons

Bioekonomi är Europas svar på viktiga miljöutmaningar som världen står inför redan idag. Bioekonomin syftar till att minska beroendet av naturresurser, omvandla tillverkning, främja en hållbar produktion av förnybara resurser från mark, fiske och vattenbruk och deras omvandling till mat, foder, fiber, biobaserade produkter och bioenergi, samtidigt som nya arbetstillfällen och industrier växer fram. Bild: EU-kommisionen
Bioekonomi är Europas svar på viktiga miljöutmaningar som världen står inför redan idag. Bioekonomin syftar till att minska beroendet av naturresurser, omvandla tillverkning, främja en hållbar produktion av förnybara resurser från mark, fiske och vattenbruk och deras omvandling till mat, foder, fiber, biobaserade produkter och bioenergi, samtidigt som nya arbetstillfällen och industrier växer fram. Bild: EU-kommisionen

Flera finsk-svenska biobaserade utvecklingsprojekt startar

"sågverk och drivmedel"

Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation har tillsammans med Business Finland, Clic...