Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 22 2018
Senaste Nytt

Bioenergi

Den kinesiska vetenskapsakademin genomförde upprepade tester, som visade att 2,1 ton majsstjälkar, som exempelvis i bilden, kunde omvandlas till ett ton bio-flytande bränsle som innehöll mindre än 5 procent syre. Foto: Creative Commons, kredit: Succotach
Den kinesiska vetenskapsakademin genomförde upprepade tester, som visade att 2,1 ton majsstjälkar, som exempelvis i bilden, kunde omvandlas till ett ton bio-flytande bränsle som innehöll mindre än 5 procent syre. Foto: Creative Commons, kredit: Succotach

Fossilfritt bränsle genom förvätskad biomassa

Ett kinesiskt företag har gjort genombrott med hjälp av förvätskad biomassa (liquefied biomass), enligt tidskiften Science and Technology Daily.

Biomassa kan förvätskas genom pyrolys. Genom kraftig, snabb upphettning av biomassa i frånvaro av syre kan man omvandla biomassan till vätska, som oftast kallas pyrolysolja.

Nu har parterna i ett konsortium, Valmet och Fortum, avtalat om gemensam utveckling med Preem, som är ett svenskt raffinaderibolag, och vars bidrag och knowhow är viktiga nu när projektet, som går ut på att ta fram högvärdiga lignocellulosabaserade bränslen, nått fasen där man ska bedöma hela värdekedjan. Foto: Valmet
Nu har parterna i ett konsortium, Valmet och Fortum, avtalat om gemensam utveckling med Preem, som är ett svenskt raffinaderibolag, och vars bidrag och knowhow är viktiga nu när projektet, som går ut på att ta fram högvärdiga lignocellulosabaserade bränslen, nått fasen där man ska bedöma hela värdekedjan. Foto: Valmet

Preem, Valmet och Fortum samarbetar om högvärdiga lignocellbränslen

Valmet och Fortum utvecklar teknik för att producera avancerade, högvärdiga lignocellulosabaserade bränslen, till exempel drivmedel eller högvärdiga biovätskor. Tekniken anses vara en av de mest konkurrenskraftiga och effektiva metoderna för att producera avancerade biobränslen för att svara mot de europeiska målen för minskade utsläpp av växthusgaser.

Annons

Merparten av biogasen uppgraderas till fordonsgas. Priset styr enligt E.on, förhållandet mellan de olika drivmedlen, men historiskt sett har priset på fordonsgas varit omkring 15-20 procent lägre än bensin och diesel. Om man kör 1 500 mil kan man alltså spara runt 5 000 kronor varje år jämfört med en bensindriven bil. hävdar E.on. Foto: E.on.
Merparten av biogasen uppgraderas till fordonsgas. Priset styr enligt E.on, förhållandet mellan de olika drivmedlen, men historiskt sett har priset på fordonsgas varit omkring 15-20 procent lägre än bensin och diesel. Om man kör 1 500 mil kan man alltså spara runt 5 000 kronor varje år jämfört med en bensindriven bil. hävdar E.on. Foto: E.on.

”Biogasproduktionen kan breddas ytterligare genom ny teknik”

"Ökat successivt"

Under 2017 uppnåddes milstolpen 2 terawattimmar för den svenska biogasen, där merparten används till...