Mötesplatsen för dig inom energibranschen, mar, 26 2017
Senaste Nytt

Bioenergi

Lagens tillämpningsområde omfattar endast de allmänt tillgängliga tank- och laddningsstationerna. Foto: Pixabay
Lagens tillämpningsområde omfattar endast de allmänt tillgängliga tank- och laddningsstationerna. Foto: Pixabay

Finland standardiserar distributionen av alternativa bränslen

Finlands regering lämnade den 23 mars en proposition till landets riksdag med förslag till ny lag om enhetligare distribution av alternativa bränslen.

De allmänt tillgängliga laddnings- och tankstationerna bör vara likadana överallt i EU när det gäller det tekniska genomförandet, så att trafiken med alternativa bränslen ska vara smidig över landsgränserna.

Syftet med propositionen är att säkerställa gemensamma tekniska specifikationer för de allmänt tillgängliga laddnings- och tankstationerna för alternativa bränslen.

Foto: Daniel R. Blume
Foto: Daniel R. Blume

”Viktigt med långsiktiga styrmedel även för fordonsgasen”

Regeringen har lagt ett förslag om reduktionsplikt för drivmedel som ska införas i januari 2018. Syftet är att öka inblandningen av biodrivmedel i bensin och diesel - biodrivmedlet beskattas. Biogasen omfattas inte av reduktionsplikten, utan är sedan tidigare skattebefriad till utgången av år 2020.

– Energigas Sverige är positiva till att reduktionsplikten genomförs. Även om det är låga nivåer som föreslås är det ett första steg mot långsiktiga spelregler för biodrivmedel i Sverige, säger Maria Malmkvist, vd för Energigas Sverige.

Annons