Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 18 2018
Senaste Nytt

Bioenergi

Nu har parterna i ett konsortium, Valmet och Fortum, avtalat om gemensam utveckling med Preem, som är ett svenskt raffinaderibolag, och vars bidrag och knowhow är viktiga nu när projektet, som går ut på att ta fram högvärdiga lignocellulosabaserade bränslen, nått fasen där man ska bedöma hela värdekedjan. Foto: Valmet
Nu har parterna i ett konsortium, Valmet och Fortum, avtalat om gemensam utveckling med Preem, som är ett svenskt raffinaderibolag, och vars bidrag och knowhow är viktiga nu när projektet, som går ut på att ta fram högvärdiga lignocellulosabaserade bränslen, nått fasen där man ska bedöma hela värdekedjan. Foto: Valmet

Preem, Valmet och Fortum samarbetar om högvärdiga lignocellbränslen

Valmet och Fortum utvecklar teknik för att producera avancerade, högvärdiga lignocellulosabaserade bränslen, till exempel drivmedel eller högvärdiga biovätskor. Tekniken anses vara en av de mest konkurrenskraftiga och effektiva metoderna för att producera avancerade biobränslen för att svara mot de europeiska målen för minskade utsläpp av växthusgaser.

Merparten av biogasen uppgraderas till fordonsgas. Priset styr enligt E.on, förhållandet mellan de olika drivmedlen, men historiskt sett har priset på fordonsgas varit omkring 15-20 procent lägre än bensin och diesel. Om man kör 1 500 mil kan man alltså spara runt 5 000 kronor varje år jämfört med en bensindriven bil. hävdar E.on. Foto: E.on.
Merparten av biogasen uppgraderas till fordonsgas. Priset styr enligt E.on, förhållandet mellan de olika drivmedlen, men historiskt sett har priset på fordonsgas varit omkring 15-20 procent lägre än bensin och diesel. Om man kör 1 500 mil kan man alltså spara runt 5 000 kronor varje år jämfört med en bensindriven bil. hävdar E.on. Foto: E.on.

”Biogasproduktionen kan breddas ytterligare genom ny teknik”

Under 2017 uppnåddes milstolpen 2 terawattimmar för den svenska biogasen, där merparten används till fordonsgas.

Den svenska biogasmarknaden har ökat successivt under de senaste åren, om än i långsam takt. Men många bedömare menar att den framtida potentialen är stor, skriver Energivärlden på sin hemsida.

Annons