Mötesplatsen för dig inom energibranschen, dec, 12 2017
Senaste Nytt

Bioenergi

Fotograf: Oskar Lürén
Fotograf: Oskar Lürén

Miljonsatsning på forskningsprogrammet ”Biomassa för energi och material”

Energimyndigheten satsar 70 miljoner kronor på ett nytt forsknings- och innovationsprogram ”Biomassa för energi och material”.

Programmet syftar till att utveckla produktionssystem i skog, åker och hav som ska tillfredsställa den biobaserade industrins efterfrågan på råvara. Inom programmet utvecklas även metoder för att processanpassa den skördade biomassan efter industrin krav.

– Den framväxande biobaseradeindustrin har behov av en breddad råvarubas för att kunna ersätta fossila råvaror, säger Kalle Svensson, handläggare på Energimyndigheten.

Omröstning i EU:s miljöutskott om ett annat ärende  i januari i år. Foto: kredit: EU-parlamentet
Omröstning i EU:s miljöutskott om ett annat ärende i januari i år. Foto: kredit: EU-parlamentet

"EU - beslutet ett dråpslag mot svenska biobränslen"

Den 23 oktober 2017 röstade EU:s miljöutskott ENVI om villkoren för biobränslen under perioden 2021–2030. Omröstningen blev, enligt tankesmedjan Fores, ett dråpslag för svenska biobränslen. Om resultatet får parlamentets stöd försvåras den svenska omställningen av transportsektorn, skriver Fores i ett pressmeddelande.

Tankesmedjan Fores vill förnya debatten i Sverige med tro på entreprenörskap, på människors möjligheter att själva forma sitt liv och på marknadsmässiga lösningar på samhällets utmaningar.

Annons