Mötesplatsen för dig inom energibranschen, feb, 26 2018
Senaste Nytt

Bioenergi

Den miljökonsekvensbedömningen som UPM startade i februari är ett rättsligt förebyggande miljöpolitiskt förfarande, som bekräftas av koncernens vice VD Jyrki Ovaska. Bild: Markku Björkman
Den miljökonsekvensbedömningen som UPM startade i februari är ett rättsligt förebyggande miljöpolitiskt förfarande, som bekräftas av koncernens vice VD Jyrki Ovaska. Bild: Markku Björkman

UPM planerar bioraffinaderi i sydöstra Finland

UPM undersöker möjligheterna att producera biobränsle i ett bioraffinaderi i Mussalo, Kotka i sydöstra Finland. Granskningen genomförs inom ramen av en miljökonsekvensbedömning (MKB).

Utredningen av ett eventuellt Kotka-bioraffinaderi befinner sig i sin första fas och miljökonsekvensbeskrivningen förväntas normalt ta ungefär ett år.

EU och nationell politik för biobränslen kommer också att spela en viktig roll vid den slutliga bedömningen av eventuella investeringar.

Annons