Mötesplatsen för dig inom energibranschen, maj, 24 2017
Senaste Nytt

Bioenergi

Foto: Paul Sableman
Foto: Paul Sableman

Transportsektorn ska bli fossilfri genom strategisk plan

Tillsammans har sex myndigheter skapat en strategisk plan för omställningen till en fossilfri transportsektor, som nu har lämnats över till regeringen.

Planen innehåller åtgärder som ska bidra till att uppfylla målet om att växthusgasutsläppen från transportsektorn ska minska med minst 70 procent mellan 2010 och 2030 samt målet om klimatneutralitet senast 2045.

Uppdraget att ta fram planen kommer från regeringen och de sex myndigheterna som tagit fram den är Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen.

GoBiGas, Göteborg Energis demonstrationsanläggning för storskalig produktion av biogas. Foto: Göteborg Energi
GoBiGas, Göteborg Energis demonstrationsanläggning för storskalig produktion av biogas. Foto: Göteborg Energi

Göteborg Energi söker finansiär för större biogasanläggning

GoBiGas, Göteborg Energis demonstrationsanläggning för storskalig produktion av biogas genom förgasning av skogsråvara, kan få en ny ägare. Styrelsen för Göteborg Energi beslutade vid sitt möte den 25 april att ge bolaget i uppdrag att skyndsamt undersöka möjligheten att hitta en ny finansiering/ägare till anläggningen.

Annons