Mötesplatsen för dig inom energibranschen, mar, 20 2019
Senaste Nytt

Toppnyheter

Etanol är en alkohol som kan användas som bränsle för förbränningsmotorer i till exempel personbilar. Foto: Creative Commons, kredit: Devanach
Etanol är en alkohol som kan användas som bränsle för förbränningsmotorer i till exempel personbilar. Foto: Creative Commons, kredit: Devanach

Indiska regeringen gav grönt ljus för finansiering av stort etanolprojekt

"första betydande investering"

I Indien rapporterar tidningen Economic Times of India att landets regering har godkänt delfinansieringen av 12 kommersiella- och 10 demonstrationsprojekt i olika anläggningar som producerar cellulosaetanol under de närmaste fem år. Investeringen uppgår till 253,9 miljoner dollar.

Regeringen har länge arbetat för införandet av etanolblandning på 10 procent senast 2022. Etanolen i landet har traditionellt producerats av B-tunga melass, men nyligen har råvaror expanderats för att inkludera C-tunga melass, sockerrörsjuice och avfallsmaterial.

För att marknaden ska kunna öppnas för konkurrens undertecknade överföringsnätsinnehavarna, Estland, Finland och Lettland den 14.2.2019 ett avtal om slopande av överföringsavgifterna i sammanlänkningar och kompensation av kostnaderna för gasöverföring mellan länderna. Från Finland deltog Gasum Oy och Baltic Connector Oy i förhandlingarna. Foto: Baltic Connector
För att marknaden ska kunna öppnas för konkurrens undertecknade överföringsnätsinnehavarna, Estland, Finland och Lettland den 14.2.2019 ett avtal om slopande av överföringsavgifterna i sammanlänkningar och kompensation av kostnaderna för gasöverföring mellan länderna. Från Finland deltog Gasum Oy och Baltic Connector Oy i förhandlingarna. Foto: Baltic Connector

Ny lag möjliggör öppnandet av Estlands, Finlands och Lettlands gemensamma naturgasmarknad 

"öppet för fler länder"

Den gemensamma regionala naturgasmarknaden för Estland, Finland och Lettland öppnas för konkurrens vid ingången av 2020 i samband med ibruktagandet av förbindelseledningen Balticconnector, som är under byggnad och som sammanlänkar naturgasnäten i Finland och Estland. De ändringar av naturgasmarknadslagen som möjliggör reformen stadfästes vid presidentföredragningen den 22 februari 2019.

Lagen om ändring av naturgasmarknadslagen och lagen om ändring av 10 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden trädde i kraft vid ingången av mars.

Utsläppen av växthusgaser från internationella sjötransporter beräknas utgöra omkring 2–3 procent av de totala utsläppen av växthusgaser, vilket är mer än utsläppen för någon enskild EU-medlemsstat. Enligt Europeiska kommissionen bör koldioxidutsläppen från sjötransporter i EU minskas med 40 procent från 2005 års nivå fram till 2050. Foto: Creative Commons, kredit: Hermann
Utsläppen av växthusgaser från internationella sjötransporter beräknas utgöra omkring 2–3 procent av de totala utsläppen av växthusgaser, vilket är mer än utsläppen för någon enskild EU-medlemsstat. Enligt Europeiska kommissionen bör koldioxidutsläppen från sjötransporter i EU minskas med 40 procent från 2005 års nivå fram till 2050. Foto: Creative Commons, kredit: Hermann

Insamlingen av uppgifter om koldioxidutsläpp från sjötransporter harmoniseras

"om förbrukning av olja"

Europeiska kommissionen har lämnat ett förslag till förordning för att anpassa insamlingen av...