Mötesplatsen för dig inom energibranschen, aug, 21 2017
Senaste Nytt

Toppnyheter

Foto: Pixabay Licens/creative commons
Foto: Pixabay Licens/creative commons

Hållbar utveckling med Industri 4.0

Örebroforskare utvecklar robotteknik

– Vår region har idag alla förutsättningar att ta i bruk nya teknologiska lösningar, vi har en smart specialisering inom autonoma system och inte minst en stark forskning vid Örebro universitet. Nu ska vi nyttiggöra denna forskning i samverkan med företagen, säger Amy Loutfi, professor och projektkoordinator.

Illustration: Scheiwiller Svensson Arkitektkontor AB
Illustration: Scheiwiller Svensson Arkitektkontor AB

Ny biogasanläggning byggs i Upplands-Bro

Nu byggs en ny biogasanläggning Högbytorp, Upplands-Bro. Inhouse Tech har fått uppdraget att konstruera platsgjuten betong till bygget. Projektet omfattas av platsgjuten tippficka, flertalet bottenplattor till bland annat mottagningsbyggnad, kontor, rötkammare, biogastank och kompostbyggnad.

Energibolaget E.ON bygger en kretsloppsanläggning innefattande biogasanläggning och kraftvärmeanläggning för produktion av biogas, el och värme. Med kretsloppsanläggningen i Högbytorp ökas produktionen av förnybar och återvunnen energi i Stockholmsområdet med 50 procent.