Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 18 2017
Senaste Nytt

Toppnyheter

Foto: CC0 Creative Commons/Pixabay
Foto: CC0 Creative Commons/Pixabay

MyFC utökar patentportföljen

För bränsle

Bränslecellsföretaget myFC utökar patentportföljen. Denna gång är det ett patent som rör företagets bränsle som godkänts av Patent- och Registreringsverket.

Den design som täcks av patentet ska bidra till en konkurrenskraftig säkerhetsklassning av myFC:s bränsle. Designen separerar de i sig inaktiva beståndsdelarna till dess att vätgas ska börja genereras på ett kontrollerat sätt. Denna design är viktig för att avgöra i vilken säkerhetsklass myFC:s bränslekort kan certifieras, klassificeras och transporteras. MyFC:s bränsle används bland annat i bränslecellsladdaren JAQ Hybrid.

Foto: CC0 Creative Commons/Pixabay
Foto: CC0 Creative Commons/Pixabay

Eltel slutför försäljningen av estnisk affärsverksamhet

Till Tecnolines OÜ

Eltels försäljning av sin affärsverksamhet i Estland till det estniska företaget Tecnolines OÜ, vilket annoncerades den 30 augusti 2017, har nu godkänts av de estniska konkurrensmyndigheterna och försäljningen har därmed slutförts.

Den slutliga köpesumman uppgår till dryga 3 miljoner euro. Kassaflödespåverkan i det fjärde kvartalet 2017 förväntas uppgå till cirka 2,5 miljoner euro med förbehåll för ytterligare förväntade betalningar i det fjärde kvartalet som en följd av förändringar i rörelsekapitalet.