Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Tekniska verken i avtal med Rejlers Embriqs 

Nykvarn vattenkraftverk. Bild: Rejlers.
Nykvarn vattenkraftverk. Bild: Rejlers.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 05 jul 2019

Tekniska verken Linköping Nät AB har, som ett led i energiomvandlingen och arbetet med att förbättra kapaciteten i elnätet, valt Rejlers Embriqs tjänst Quant Insight för att analysera insamlad data från smarta mätare för att optimera driften av elnäten.

- Tack vare elnätsinformationen i Quant Insight och våra egna analyser av mätdata kan vi kartlägga hur elanvändningen i våra elnät påverkas av till exempel fler solcellsanläggningar eller elbilsladdningar, säger Peter Ols, vice vd och Affärsenhetschef på Tekniska verken Linköping Nät AB. 

- Informationen från systemet gör att vi bland annat kan lastutjämna vårt elnät, det ger oss fördelar där kapacitetsbegränsningar finns. Framför allt skapar samarbetet med Rejlers Embriq en möjlighet för oss att tillsammans med våra kunder använda vårt nät så effektivt som möjligt, det är en viktig pusselbit i vårt arbete med att bygga världens mest resurseffektiva region, fortsätter Peter Ols.

Effektiv elnätsdrift
- Vårt mål med Quant har alltid varit att erbjuda den mest flexibla och kostnadseffektiva Smart Grid-tjänsteplattformen på marknaden. Det ger flexibilitet för elnätsföretagen i utbyggnaden av Smart Metering, men även för framtida projekt som innebär att operativt värde genereras utifrån ny data som nu blir tillgänglig, säger Espen Kåsin, Direktör Energy på Rejlers Embriq. 

Quant Insight representerar en portfölj av tjänster som ger helt nya möjligheter till proaktiv verksamhet och analys av distributionsnätet. Plattformen ger Tekniska verken större möjlighet att få en bild av hur lastutjämning kan ske i elnätet, för att få en mer jämn fördelning över dygnets timmar. Att undvika toppar i elanvändningen innebär vinster för såväl kunderna som för miljön.
 

Rejlers Embriq har under de senaste åren haft ett nära och konstruktivt samarbete med Tekniska verken och samarbetet fortsätter nu med implementeringen av tjänsteplattformen Quant Insight. Tekniska Verken har bidragit med insikter i hur man kan nyttja data från smarta mätare för att skapa effektiv elnätdrift och därigenom optimera investeringarna för elnätdriften. 

- Vi ser fram emot att starta upp tjänsterna på den nordiska marknaden och att fortsätta det goda samarbetet med Tekniska verken, säger David Westerlund, Utvecklingschef på Rejlers Embriq.

Avtalstiden är ett år från avtalat startdatum. Därefter löper avtalet vidare med ett år i taget.

Annons

Annons

Annons