Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Nya forskningsprojekt för hållbara transporter och städer

Bild: Högskolan i Halmstad.
Bild: Högskolan i Halmstad.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 01 jul 2019

Högskolan i Halmstad startar två nya forskningsprojekt för utveckling av smarta städer och smart mobilitet. Projektet SUV syftar till att underlätta planeringen och utbyggnaden av städer, däribland Varbergs nya stadsdelar, så att de på bästa sätt anpassas till självkörande fordon. Det andra projektet – EVE – är ett samverkansprojekt med Volvo för att förlänga livstiden för eldrivna bussar och lastbilar med hjälp av artificiell intelligens (AI).

De två forskningsprojekten ligger i linje med Högskolans övergripande profilområde Smarta städer och samhällen, liksom med lärosätets nya klimatramverk.

Nya stadsdelar anpassas för autonoma fordon genom EU-finansierad forskning

Projektet SUV (Stimulating the Up-take of Shared and Electric Autonomous Vehicles by Local Authorities) samlar lärosäten, transportorganisationer och kommuner i sju olika länder. Tillsammans ska de utveckla hållbara stadsmiljöer genom att underlätta planeringen och utbyggnaden av nya stadsdelar så att de på bästa sätt anpassas till autonoma – självstyrande – fordon. Projektet finansieras av Interreg North Sea Region.

Varbergs kommun är en av partnerna i projektet:

– Projektet kommer att bidra med värdefull inspiration och kunskap i ett skede när Varberg växer för fullt. Vi ser fram emot ett nära samarbete med Högskolan i Halmstad, säger Louise Wallmander, utvecklingsstrateg på Varbergs kommun.

– Högskolan i Halmstad har länge samarbetat med fordonsindustrin i utvecklingen av autonoma fordon. Därför är det mycket glädjande att vi nu även samarbetar med offentlig sektor i utbyggnaden av framtidens städer. Detta ligger helt i linje med Högskolans övergripande profilområde Smarta städer och samhällen, säger Magnus Jonsson, professor i realtidssystem vid Högskolan i Halmstad.

 

Annons

Annons

Annons