Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 25 2019
Senaste Nytt

Gyttorps centrum ska bli fossilfritt

Bild: John Persson.
Bild: John Persson.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 27 maj 2019

Solör Bioenergi genomför nu schaktning inför att fjärrvärmen ska tas i drift, vilket innebär att stora delar av Gyttorps centrum kommer att bli fossilfritt. Sedan förra året pågår arbetet med att ansluta Norabostäders fastigheter till fjärrvärmenätet. 

- Vi ser stora miljövinster i att ansluta en betydande del av våra fastigheter till fjärrvärme. Förutom att vi minskar den negativa miljöpåverkan, genom lägre koldioxidutsläpp, får vi också bort den nuvarande panncentralen från centrum och de transporter som sker dit. Gyttorps centrum består av en speciell arkitektur med hus från 1950-talet ritat av Ralph Erskine. Denna unika miljö är förstås något som vi värnar om och projektet med fjärrvärme är helt i linje med vårt arbete med ständiga miljöförbättringar, säger Leif Johansson, fastighetschef på Norabostäder.

Anslutningen till fjärrvärme innebär alltså att panncentralen i Gyttorp centrum försvinner. Den befintliga pelletspannan var underdimensionerad med följd att oljepannan är i drift under vintersäsongen. Det här innebär att i stort sett all olja ersätts med fossilfri hållbar energi från panncentralen på Oricas industriområde.

- Andra fördelar är att vi får bort tunga transporter av bränsle från Gyttorp centrum, vilket är bra både för miljön och säkerheten, säger Johan Lagerqvist, affärsansvarig inom Energi på Solör Värme.

De beräkningar som gjorts visar att utsläpp av koldioxid kommer att minskas med minst 100 ton per år tack vare övergången till fjärrvärme. 
- En förutsättning för detta projektet har varit att vi fått bidrag från Naturvårdsverket, det så kallade klimatklivet, sägerJohan.

Just nu pågår arbetet med schaktning för en drygt en kilometer lång kulvert som förbinder fjärrvärmecentralen vid Oricas industriområde till Gyttorps centrum. Driftsättning är planerad till sommaren.

Annons

Annons

Annons