Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 25 2019
Senaste Nytt

Timbro: Energiöverenskommelsen är orealistisk

Arkivbild.
Arkivbild.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 22 maj 2019

Släpp fram ny kärnkraft, avskaffa subventionerna till förnybar el och tvinga vindkraften att bära de kostnader som energislaget orsakar elsystemet. Det skriver Timbro i en ny rapport som nu presenteras, där man efterlyser en ny energiöverenskommelse.

Samtidigt välkomnar vd Karin Svanborg-Sjövall beskedet om en satsning på ny kärnkraft från M och KD.

Stabil energiproduktion är en förutsättning både för Sveriges välstånd och klimatpolitik. Målsättningen i energiöverenskommelsen mellan S, MP, C, M och KD från 2016 om att Sverige senast år 2040 ska ha en fullständigt förnybar energiproduktion riskerar dock att leda till en mindre förutsägbar produktion, enligt Joakim Broman som skrivit rapporten ”Förnuft och kärnkraft”.

- Sol- och vindkraft producerar till skillnad från kärnkraft och vattenkraft inte el dygnet runt. De produktionstoppar och elunderskott som de förnybara energikällorna innebär att vi bygger in betydande risker i elsystemet. Resultatet kommer bli elbrist för hushåll, företag och industri, men också att den elexport som hittills varit Sveriges kanske viktigaste klimatverktyg äventyras, säger rapportförfattaren Joakim Broman.

Kärnkraft och välfungerande marknader avgörande för att lösa klimatutmaningen
I rapporten efterlyser Joakim Broman en helomvändning i den svenska energipolitiken. I stället för att aktivt motarbeta kärnkraften och gynna konkurrerande kraftslag bör politikerna skapa en rättvis spelplan för hela energimarknaden. Joakim Broman vill både att nya kärnkraftverk tillåts på nya platser och att subventionerna till förnybar el avskaffas.

- Sverige behöver en trygg energiproduktion och kärnkraft är en förutsättning för detta. Politiken måste inse att målet om 100 procent förnybar energiproduktion i energiöverenskommelsen var orealistisk och istället slå fast att kärnkraften ska vara en del av det svenska energisystemet under lång tid framöver, säger han.

Timbro välkomnar nytt kärnkraftsbesked från M och KD
Den nuvarande energiöverenskommelsen kräver inte något slutdatum för kärnkraften, men innehåller ett förbud mot nybyggnation på nya platser samt att statliga subventioner utesluts. Den förda politiken innebär att förutsättningarna för kärnkraften långsamt kvävs, menar Timbros vd Karin Svanborg-Sjövall. Hon välkomnar därför Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma utspel på DN Debatt (15 maj) om att värna och förlänga livstiden för befintlig kärnkraft samt att satsa på fjärde generationens kärnkraft.

- Den nuvarande energiöverenskommelsen förstör marknadsförutsättningarna och missgynnar kärnkraftens utveckling. Beskeden från M och KD är rätt i sak, men även om det troligen vore bäst att få till en omförhandling måste partierna ytterst också vara beredda att lämna uppgörelsen. Svensk energipolitik får inte längre styras av utopier, säger Karin Svanborg-Sjövall.

Annons

Annons

Annons