Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 18 2019
Senaste Nytt

Helsingfors ska bli en marin stad med nollutsläpp

Helsingfors stad har tagit fram ett Havsstrategiprojekt. Det är en vision om ett smart, energisnålt, vattenburet och koldioxidneutralt passagerartransportsystem. Foto: Wärtsilä
Helsingfors stad har tagit fram ett Havsstrategiprojekt. Det är en vision om ett smart, energisnålt, vattenburet och koldioxidneutralt passagerartransportsystem. Foto: Wärtsilä
Publicerad av
Markku Björkman - 09 maj 2019

Helsingfors blev nyligen medlem av SEA20, ett internationellt nätverk som består av världens främsta miljömässigt smarta och hållbara marina städer. Deras mål är en radikal transformering av sjöfarts- och energiindustrierna till ett enda mycket effektivt, ekologiskt hållbart, digitalt sammankopplat och samverkande ekosystem.

Detta nätverk har startats av Wärtsilä, och därför har staden inlett ett partnerskap med teknikföretaget för att tillsammans anordna ett evenemang som undersöker möjliga vägar mot en ny framtid: ”HORIZONS – EN RESA MOT EN MARIN STAD MED NOLLUTSLÄPP”

Många framåtblickande städer som London, Amsterdam och New York har länge använt flod- och havsbaserad transport för pendeltrafik mellan närings-, turist- och bostadsområden.

Helsingfors stad har för sin del tagit fram ett Havsstrategiprojekt. Det är en vision om ett smart, energisnålt, vattenburet och koldioxidneutralt passagerartransportsystem.

Den 17 april 2019 anordnade Helsingfors stad och Wärtsilä tillsammans ett evenemang på Tapahtumatori. Det primära målet var att föra samman nyckelintressenter för stadens ekosystem, för att diskutera visionen om att introducera ett vattenburet och koldioxidneutralt passagerartransportsystem i Helsingfors och arbeta fram möjliga strategier för hur man tillsammans ska kunna göra idén till verklighet.

Det var en blandning av representanter från Neste, Demos Helsinki och energiförsörjaren Helen, som delade med sig av mer än sina åsikter om vilka möjligheter som kan erhållas från sjöfart. De delade även med sig av sin expertis, sina verktyg och tekniker som kan göra idén till verklighet.

Kollektivtrafik, i jämförelse med privata transportmedel, kommer att bli vanligare för framtidens pendling med större fokus på trafik via spår, vägar och vatten. När stadsbefolkningen växer sker en gradvis förändring från privatägda transportmedel till flexibla lösningar enligt konkreta behov. 

Tungviktare från sjöfarts- och energiindustrin deltog i evenemanget för att undersöka alternativen för att sjösätta ett investeringsvänligt, miljövänligt och vattenburet system för passagerartransport i Helsingfors.

Wärtsilä skriver i ett pressmeddelande att koncernens vision ”är ett ekosystem som driver sjöfartyg via ett koldioxidneutralt nätverk, genom att leverera elektricitet till landburna nätverk med laddningsmöjligheter som passar el- och hybridfartyg.  Tillsammans med evenemangens deltagare kunde staden undersöka vilka potentiella steg och byggklossar som behövs för att bereda vägen mot ett koldioxidneutralt ekosystem i hamnen.”

Annons

Annons

Annons