Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 16 2019
Senaste Nytt

Tranås Energi bygger ut fjärrvärmenätet till Höganlofts

Bild: Tranås Energi.
Bild: Tranås Energi.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 07 maj 2019

Tranås Energis ska bygga ut fjärrvärmenätet till Höganlofts industriområde. Arbetet med att förlägga ledningar kommer att starta redan under året och projektet beräknas vara klart hösten 2020.

Utbyggnadens storlek är historisk för Tranås. Cirka tre km ledning ska förläggas, vilket öppnar för Tranås Energi att även kunna erbjuda fastigheterna längs denna sträcka anslutning. Projektet har blivit möjligt tack vare att bland annat Sweop har beställt fjärrvärmeanslutning till sin nyetablering i området.

Rören till ledningarna kommer att vara av en mer isolerad typ än de som vanligen används. På så sätt blir värmeförlusterna längs vägen mindre och det går åt en mindre mängd trädbränsle för att producera den värme som behövs.

Fjärrvärmeledningen kommer att anslutas till befintlig ledning vid Ängarydsskolans idrottshall. Därefter dras den längs Ängarydsgatan, Hubbarpsvägen, Bondegatan och Hagadalsgatan. Vid korsningen Hagadalsgatan/Torpgatan byggs en tryckväxlarstation, i storlek som en friggebod. Sedan dras ledningen slutligen längs Säbyvägen och gång- och cykelbanan till Höganloft.

Förprojekteringen är påbörjad och tanken är att sätta igång grävningen efter semestrarna. Projektet är planerat att stå klart till hösten 2020.

Annons

Annons

Annons