Mötesplatsen för dig inom energibranschen, maj, 24 2019
Senaste Nytt

För öppen kommunikation

Open Metering Systems knyter ihop mätare av olika fabrikat i ett enhetligt system som kommunicerar effektivt i en sömlös infrastruktur. Bild av Stockholms kommunikationslinje. Foto: Diehl.
Open Metering Systems knyter ihop mätare av olika fabrikat i ett enhetligt system som kommunicerar effektivt i en sömlös infrastruktur. Bild av Stockholms kommunikationslinje. Foto: Diehl.
Bo Schiller, försäljningschef på Diehl Metering AB. Foto: Diehl.
Bo Schiller, försäljningschef på Diehl Metering AB. Foto: Diehl.
Alla smarta mätare från Diehl Metering kan användas som en del i automatisk mätaravläsning (AMR) eller smart mätning direkt från installationen. De flesta leverantörer av vattenmätare har anslutit sig till OMS-standarden. Illustration: Diehl.
Alla smarta mätare från Diehl Metering kan användas som en del i automatisk mätaravläsning (AMR) eller smart mätning direkt från installationen. De flesta leverantörer av vattenmätare har anslutit sig till OMS-standarden. Illustration: Diehl.
Niklas Ramström, systemutvecklare på Mälarenergi Elnät. Foto: Johan Wretling/Mälarenergi.
Niklas Ramström, systemutvecklare på Mälarenergi Elnät. Foto: Johan Wretling/Mälarenergi.
Med intelligent vattenmätning – eller ”smart” mätning – får du ut mer nytta och information än bara själva mätarställningen. Diehl Metering uppdaterar alla sina OMS-baserade produkter och system löpande. Illustration: Diehl.
Med intelligent vattenmätning – eller ”smart” mätning – får du ut mer nytta och information än bara själva mätarställningen. Diehl Metering uppdaterar alla sina OMS-baserade produkter och system löpande. Illustration: Diehl.
Publicerad av
Redaktionen - 27 sep 2018

Trenden är tydlig: efterfrågan på smart mätning av vatten är större än någonsin. Men för att smart metering ska fungera optimalt är en öppen kommunikationsstandard en förutsättning.  

Det menar Bo Schiller, försäljningschef på Diehl Metering AB som har specialiserat sig på smart mätning för energi- och vattenverk och är en stark företrädare för OMS, Open Metering Systems.

-Det är viktigt att belysa vilken stor betydelse den standard som ska kommunicera med vattenmätarna har. Med OMS får kunderna öppenhet och möjlighet att välja leverantör, säger han.

Mälarenergi Elnät AB bytte nyligen till Diehl för att öka flexibiliteteninför framtiden.För Mälarenergi Elnät AB är det viktigt att valet av nya mätare innebär en öppen lösning som är flexibel och standardiserad, för att både gamla och nya mätare ska kunna samexistera i system- och kommunikationslösningar.  

”Interoperabel och flexibel lösning”

-En öppen lösning innebär att man snabbare och billigare kan testa och införa nya produkter, vilket är en stor fördel för oss, eftersom våra kunder och samarbetsparter har olika behov på en ständigt föränderlig marknad. Nu när Diehl har etablerat sig i Sverige och erbjuder OMS-produkter som är öppna ser vi chansen att maximera vår flexibilitet genom en mer interoperabel lösning, säger Niklas Ramström, systemutvecklare på Mälarenergi Elnät.

Själva vitsen med intelligent mätning är att få ut mer nytta och information ur mätaren än bara mätarställningen: larm vid läckage, larm vid orimlig förbrukning, larm om risk att komma ner mot 0-punkten, larm om åverkan på mätaren, förluster, tryckfall, analysmöjligheter och så vidare. En förutsättning för att de olika enheterna i systemet av mätare, insamlingsenhet och mjukvara ska kunna samverka intelligent och på bästa sätt är att de följer en gemensam standard.

Den viktiga säkerheten och precisionen

Efter att OMS började utarbeta standardiserade kommunikationslösningar i början av 2000-talet har utvecklingen gått fort. Datasäkerheten har alltid varit en viktig del av strukturen i OMS och mycket energi har lagts på att få till en bra kryptering vid överföring av mätvärdena. Generation 4 lanserades förra året, med extra fokus på datasäkerhet och kryptering.

-Diehl uppdaterar sina produkter och system kontinuerligt. Vi vill att kunden ska ha de bästa möjliga förutsättningarna i sin verksamhet, säger Bo och tillägger att det inte är dyrare att gå över till en lösning med OMS-standard än att gå över till smart mätning med ett annat system.

Fakta Diehl Metering
Erbjuder lösningar för intelligent mätning inom vatten, värme, kyla, gas och el, där alla produkter förutom elmätning är tillgängliga i Sverige. Närmare 2 000 anställda i 12 länder. Företaget startades 1902 som ett familjeföretag och omsätter idag 3,3 miljarder SEK (2017) och producerar årligen 7,6 miljoner mätare (2017).

Fakta OMS
En kommunikationsstandard som är enhetlig och oberoende av fabrikat, där mätare från olika tillverkare kan kombineras i samma system. De flesta leverantörer av vattenmätare är med i samarbetet. OMS beskriver hur kommunikationen sker – inte mätmetoden – och är baserad på Europastandarden EN 13757. AMR-standard för alla medier. Läs mer på oms-group.org

Annons

Annons

Annons