Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 23 2019
Senaste Nytt

Låg kvalitet på mediet i kyl- och värmeanläggningar innebär stora kostnader och förhöjd miljöpåverkan

Publicerad av
Redaktionen - 27 sep 2018

Låg kvalitet på mediet i kyl- och värmeanläggningar innebär stora kostnader och förhöjd miljöpåverkan för fjärrvärmedistributörer, industri och fastighetsbolag. Waren International i Skellefteå har tagit fram en unik metod för vätskebehandling som levererar påtaglig och långsiktig förbättring. ”Vi har tagit företagens behov av effektivisering samt störningsfri drift och satt i system” säger Warens vd Anders Larsson.

Metoden som Waren International utvecklat är ett helhetskoncept med en specificerad vätskekvalitet för varje typ av energisystem och applikation. Behandlingen minskar långsiktigt energianvändning och driftskostnader samt sänker utsläppen av koldioxid. Förbättrad effektivitet innebär också mervärden genom mindre produktionsstörningar, ökad leveranssäkerhet och förbättrad produktivitet för fjärrvärmedistribution och industri. Waren erbjuder också en tjänst för att helt utan biocider förhindra att stora, öppna kylvattensystem sprider den potentiellt dödliga bakterien legionella och samtidigt motverka beläggningar i kyltornen. 

- Vi är det enda företaget i Sverige som kan erbjuda ett strukturerat arbetssätt och en metod för effektivisering av energisystem som också bygger på Svensk Standard. Metoden, som vi kallar för Wareneffekten, innebär också att vi kan lämna två års garanti, vilket vi är ensamma om i branschen att göra. Vi är också första vätskebehandlingsföretag som fått medlemskap i Green Building Counsil, säger Anders Larsson.

 

Säljer mediakvalitet

Skillnaden mellan Warens koncept och andra behandlingsmetoder är att Waren inte enbart säljer och tillsätter kemikalier för vätskebehandling. Warens analys och arbetssätt går djupare in på hur samtliga delar och komponenter i energisystemet påverkar och kan optimeras.

- Vi säljer mediekvalitet som helhetsbegrepp. Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk. Om vi exempelvis rakt av skulle följa standarden EN12828 som är anpassad för andra matarvattenkvalitéer än vi har i Sverige, så skulle energimediet ändå vara korrosivt. Istället har vi tagit fram egna standarder för samtliga applikationer vi jobbar med. Att vi kan rekonditionera befintligt media istället för att tömma ut och fylla på nytt, är ett annat exempel på direkta ekonomiska och miljömässiga värden vi skapar åt våra kunder.

 

Enorm sparpotential

Många fjärrvärmeverk har problem med läckage i distributionssystemet, ofta i den senare delen av ett system och till följd av korrosion. Läckage är inte ovanligt, och varje kubikmeter media som läcker ut innebär merkostnader för fjärrvärmeleverantören på 20 000 - 30 000 kronor per år.

- Wareneffekten minskar läckagen, möjliggör effektiva flöden och maximalt energiöverförande ytor, samt ger maximalt skydd mot syre och annan korrosion. Här kan vi hjälpa fjärrvärmebolagen att göra stora besparingar både ekonomiskt och miljömässigt, framhåller Anders Larsson.

Bristfällig vätskekvalitet och dåligt fungerande värmesystemen genererar även stora problem för fastighetsbolag och industri genom ökat slitage, kärvande termostater och ventiler, dålig värmeavgivning i radiatorerna samt bakterietillväxt.

- Vår helhetslösning för mediekvalitet innebär att framledningstemperaturen i värmesystemen kan sänkas med upp till 5 grader. Bara en grads sänkning innebär rejält minskad energianvändning och minskade koldioxidutsläpp. Och för fastighetsbolagen handlar det inte enbart om att komma tillrätta med onödigt hög nenergianvändning och minska koldioxidutsläppen, det är också en viktig boendemiljöfråga, säger Anders Larsson.

 

Efterfrågad kunskap

Waren Internationals vision är att skapa effektivitet i alla led som skapar värde för såväl kund som miljö och samhälle. Och den kunskapen är efterfrågad. Waren har för andra gången fått ramavtal med SINFRA, Värmeverkens inköpscentral, samt utvecklar och genomför utbildningar för deras medlemmar..

- Med vårt koncept för vätskebehandling kan vi tydligt visa på att företagens lönsamhet och miljömässiga vinster går hand i hand. Det här är oerhört intressant för branschen som helhet. Miljöhänsyn är inte längre bara en snygg fasad utan blir en allt viktigare framgångsfaktor. Och vi är redo att på ett hållbart sätt hjälpa våra kunder att effektivisera verksamheten och förbättra lönsamheten, säger Anders Larsson.