Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 16 2019
Senaste Nytt

Spadtag för grön fjärrvärmeutbyggnad till Njurundabommen

Bild: Sundsvall Energi.
Bild: Sundsvall Energi.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 29 apr 2019

2 maj inleds det tre år långa arbetet med att bygga ut fjärrvärmenätet från Kvissleby centrum till Njurundabommen. Utbyggnaden innebär att 15 300 kubikmeter eldningsolja ersätts med biobränsle. Projektperioden sträcker sig fram till september 2022.

- Självklart ska vi vara en del av den lokala utvecklingen i Kvissleby och Njurundabommen, fjärrvärmen är en förutsättning för det hållbara samhället. Förutom att fjärrvärmeexpansionen ger oss möjlighet att leverera
fjärrvärme till nya kunder kan vi även utveckla lösningar där fjärrvärmen ersätter miljömässigt sämre
energialternativ, säger Peter Lindström, distributionschef vid Sundsvall Energi.

Projektets första del är centralt i Njurundabommen och består av tre deletapper. Första etappen som beräknas vara klar i juni sker ledningsarbeten från infarten till ICA-parkeringen förbi rondellen. Därefter påbörjas den andra etappen som avser rondellen till Kyrkmons skola. Projektets sista del inkluderar infarten till ICA-parkeringen och runt kyrkoruinen fram till brofästet, det arbetet beräknas vara klart oktober 2019.

- En utmaning, rent byggnadstekniskt, är att korsa Ljungan. Här finns två alternativ; antingen genom en så kallad styrd borrning under älven eller genom att dra ledningarna i befintlig bro, säger Robert Pettersson, projektledare för Sundsvall Energi.

Utbyggnaden av fjärrvärmenätet medför att den befintliga biobränslepannan i Kvissleby kommer att kompletteras med ytterligare en pelletspanna.

- Den nya pelletspannan ger inte bara ny effekt i systemet, utan medför även att systemet blir fritt från eldningsolja i vår planerade verksamhet, vilket är en stor vinst för klimatet, säger Robert Pettersson. Av den anledningen är investeringen i högsta grad en grön, hållbar lösning som kommer att delfinansieras med stöd från Klimatklivet, regeringens satsning på klimatsmarta åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser.

Under 2021 följer en successiv kundstyrd vidareutbyggnad av fjärrvärmenätet att ske lokalt i Njurundabommen.

 

Annons

Annons

Annons