Mötesplatsen för dig inom energibranschen, maj, 23 2019
Senaste Nytt

Ny energieffektivitetsorder till Alfa Laval

Foto: Alfa Laval
Foto: Alfa Laval
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 24 apr 2019

Alfa Laval ska leverera kompakta värmeväxlare till ett oljebolag i Ryssland. Ordern har ett värde av cirka 70 miljoner kronor och är bokad inom affärsenheten Welded Heat Exchangers i Energidivisionen. Leverans beräknas ske under 2020.

Ordern omfattar Alfa Lavals kompakta värmeväxlare vilka kommer att användas till att återvinna värme från oljeproduktionsprocessen för uppvärmning av oljevatten-emulsion innan vattnet avskiljs.

- Det gläder mig att kunna meddela att vi tagit denna order på våra energieffektiva värmeväxlare, säger Susanne Pahlén Åklundh, chef för Energidivisionen.

- De spelar en avgörande roll för energibesparing i de energikrävande processerna inom kolväteindustrin.

 

 

Annons

Annons

Annons