Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 26 2019
Senaste Nytt

Verktyg för grön fabrik

Joakim Fagerudd är platschef på Sandvik Coromants fabrik i Gimo, där man jobbar med att profilera sig starkt inom hållbarhet. Foto: AB Sandvik Coromant
Joakim Fagerudd är platschef på Sandvik Coromants fabrik i Gimo, där man jobbar med att profilera sig starkt inom hållbarhet. Foto: AB Sandvik Coromant
På vägen mot en grön fabrik har Sandvik Coromant i Gimo tagit fram ett verktyg för att jobba med hållbarhetsfrågor. Illustration: AB Sandvik Coromant
På vägen mot en grön fabrik har Sandvik Coromant i Gimo tagit fram ett verktyg för att jobba med hållbarhetsfrågor. Illustration: AB Sandvik Coromant
Publicerad av
Redaktionen - 08 apr 2019

Sandvik Coromants representant Joakim Fagerudd redogjorde under konferensen Framtidens fjärrvärme bland annat för den fjärrvärmesatsning som företaget gjort i Gimo, men satsningen är bara ett steg på vägen mot en grön fabrik och han berättade även om det verktyg de tagit fram för att jobba med hållbarhetsfrågor.

 

 

Text: Alarik Haglund

 

 

Joakim Fagerudd, som är platschef på Sandvik Coromant i Gimo utanför Uppsala, berättade om ett initiativ vid fabriken i Gimo som innebär att de gått över från oljeeldad värme till fjärrvärme, men framförallt pratade han om deras resa mot en grön fabrik ur ett större perspektiv än bara deras fjärrvärmesatsning.

- Vi är Uppsala läns största privata arbetsgivare med cirka 1 400 medarbetare här i Gimo och vi känner att vi har ett stort samhällsansvar. Vi har därför jobbat länge med olika typer av energieffektiviseringar och andra åtgärder, men vi har aldrig satt någon etikett på det, säger Joakim Fagerudd.

I och med att Sandvik Coromant som företag med tiden började prata mer och mer om att jobba med hela perspektivet, både arbetsmiljö, yttre miljö, människor och lönsamhet, menar Joakim Fagerudd att de i Gimo lite utmanande ställde sig frågan om de skulle kunna ”Svanenmärka” sin fabrik.

 

Eget verktyg

De började enligt Joakim Fagerudd med att titta på om det fanns några etablerade verktyg som skulle kunna hjälpa dem med en komplett certifiering.

- Med komplett menar vi hela anläggningen från allt som kommer in till det som kommer ut som färdiga produkter och det som lämnar anläggningen som avfall, men även människor och arbetsmiljö, förklarar Joakim Fagerudd.

Han talar om att det slutade med att de med utgångspunkt i FN:s 17 globala mål för 2030 tog fram ett eget verktyg för att göra självskattningar av hur effektiva de egentligen är inom olika områden.

- Resultatet blir en färgkarta som går från rött, som står för omoget, dåligt utvecklat eller inte på plats, till grönt, som är någonting som är i världsklass, beskriver Joakim Fagerudd.

Han berättar att verktyget just nu håller på att lanseras internt inom Sandvik Coromant och de tror att det kommer att vara väldigt framgångsrikt.

- Vi tycker att det är viktigt att profilera oss starkt inom hållbarhet, i synnerhet eftersom vi vill uppfattas som en attraktiv arbetsgivare, säger Joakim Fagerudd.

Annons

Annons

Annons