Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Sobackens kraftvärmeverk i provdrift

Jonas Holmberg kommer i samband med Panndagarna att berätta om Borås Energi och Miljös nya kraftvärmeverk på Sobacken. Foto: Borås Energi och Miljö
Jonas Holmberg kommer i samband med Panndagarna att berätta om Borås Energi och Miljös nya kraftvärmeverk på Sobacken. Foto: Borås Energi och Miljö
Det nya kraftvärmeverket på Sobacken kommer med ungefär lika mycket biobränsle att kunna producera dubbelt så mycket förnybar el och ungefär 20 procent mer fjärrvärme än Borås Energi och Miljös befintliga kraftvärmeverk. Foto: Borås Energi och Miljö
Det nya kraftvärmeverket på Sobacken kommer med ungefär lika mycket biobränsle att kunna producera dubbelt så mycket förnybar el och ungefär 20 procent mer fjärrvärme än Borås Energi och Miljös befintliga kraftvärmeverk. Foto: Borås Energi och Miljö
Den provdrift av kraftvärmeverket som nu pågår kommer att fortsätta under våren och Borås Energi och Miljö planerar för en officiell invigning i höst. Foto: Borås Energi och Miljö
Den provdrift av kraftvärmeverket som nu pågår kommer att fortsätta under våren och Borås Energi och Miljö planerar för en officiell invigning i höst. Foto: Borås Energi och Miljö
Under hela projektets gång har Borås Energi och Miljö erbjudit studiebesök och presentationer av projektet till allmänheten. Foto: Borås Energi och Miljö
Under hela projektets gång har Borås Energi och Miljö erbjudit studiebesök och presentationer av projektet till allmänheten. Foto: Borås Energi och Miljö
Publicerad av
Redaktionen - 05 apr 2019

I en av anläggningspresentationerna under Panndagarna 2019 kommer Borås Energi och Miljös kommunikationschef Jonas Holmberg att berätta om företagets nya kraftvärmeverk på Sobacken, som planeras att invigas i höst.

 

 

Text: Alarik Haglund

 

 

Jonas Holmberg talar om att Borås Energi och Miljö under de senaste fyra åren drivit ett av Västsveriges största infrastrukturprojekt på Sobacken utanför Borås, där de både byggt ett nytt avloppsreningsverk och ett nytt kraftvärmeverk.

- Vi driftsatte avloppsreningsverket under 2018 och vi håller nu på med provdriften av kraftvärmeverket, säger Jonas Holmberg och berättar att han i sin presentation under Panndagarna förutom att beskriva övergripande hur projektet gått till och vilka typer av anläggningar som byggts kommer att gå igenom lite mer detaljerad information om kraftvärmeverket, som han tror är intressant för mötesdeltagarna.

 

Ökad produktion

Bland annat kommer Jonas Holmberg att redogöra för hur mycket förnybar el och fjärrvärme som kommer att produceras vid det nya fjärrvärmeverket.

Om man jämför med de två biobränslepannorna vid Borås Energi och Miljös befintliga kraftvärmeverk Ryaverket, som ligger inne i Borås, kommer de enligt Jonas Holmberg att elda ungefär lika mycket biobränsle ute i det nya kraftvärmeverket på Sobacken. Trots det talar han om att det kommer att producera dubbelt så mycket förnybar el som de producerar idag.

- Vi kommer att gå från 75 gigawattimmar till 150 gigawattimmar förnybar el om året, förklarar Jonas Holmberg

Han tillägger också att de kommer att få ut ungefär 20 procent mer fjärrvärme än de får ut vid den äldre anläggningen.

- Det visar att man med ny, modern och robust teknik kan få den effektivitetsökning som vi kommer att få på Sobacken, menar Jonas Holmberg.

Dessutom påpekar han att de på Sobacken har större möjlighet att hantera biobränslet på plats.

- Vi har mer yta för biobränslelagring och så vidare jämfört med idag, när vi har vårt kraftvärmeverk mitt inne i centrala Borås, förklarar Jonas Holmberg och tillägger att det är en av fördelarna med att placera en anläggning av det här slaget utanför stan.

 

Tekniska lösningar

Jonas Holmberg kommer även att berätta en del om de tekniska lösningar som valts för kraftvärmeverket.

- Vi har till exempel valt en biopanna med fluidiserande förbränningsbädd, säger Jonas Holmberg.

Han talar också om att de har kontroll över sina utsläpp tack vare att de har ett separat mätrum för alla rökgaser, där de kontinuerligt kan studera vad som släpps ut ur skorstenen.

- Vi har också ett gemensamt kontrollrum för både kraftvärmeverket och avloppsreningsverket. Vi ser det som en synergieffekt med det här projektet att vi har en framtidslösning där man kan styra och reglera allting från ett gemensamt kontrollrum, beskriver Jonas Holmberg.

För de mötesdeltagare som vill se anläggningen själva och få möjlighet att ställa detaljerade frågor till experterna ute på plats meddelar han att det under Panndagarna kommer att erbjudas ett studiebesök på anläggningen.  

 

Stort intresse

Med anledning av att det under början av 2019 spridits flera felaktiga budskap om Borås Energi och Miljö och deras verksamhet i media vill Jonas Holmberg också dela med sig av sina erfarenheter till sina branschkollegor.

- Intresset för projekt av det här slaget är stort. I vårt fall är det stadens största investering någonsin och vi har alla 120 000 medborgares ögon på oss. Det är därför viktigt att vara öppna och transparenta med informationen, vilket vi varit genom hela projektet, men trots det kan vissa frågor väcka intresse, berättar Jonas Holmberg.

Han kommenterar att det eftersom projektet inte är slutfört pågår olika diskussioner med olika samarbetspartners om hur de ska lösa situationer som uppstått och att det är viktigt att dessa diskussioner får den tid de behöver.

- Vi har en målsättning och ambition att vi ska komma fram till lösningar som gör att vi får en riktigt bra anläggning, säger Jonas Holmberg.

 

Invigning i höst

Den provdrift av kraftvärmeverket som nu pågår kommer enligt Jonas Holmberg att fortsätta under våren och innan sommaren kommer det att vara slutbesiktning av de olika entreprenaderna. Därefter är målsättningen att gå över i kommersiell drift, både för kraftvärmeverket och avloppsreningsverket, och Borås Energi och Miljö planerar för en officiell invigning i höst under det de kallar för Kretsloppsveckan, som de arrangerar årligen.

- Vi har byggt boråsarnas anläggningar. Det är de som kommer att nyttja dem. Därför är det viktigt att vi bjuder in allmänheten till invigningen av anläggningarna, säger Jonas Holmberg.

Han tillägger även att de under hela projektets gång erbjudit studiebesök och presentationer av projektet.

- Vi har haft över 2 000 studiebesökare årligen under de senaste åren. Vår ambition har varit att boråsarna ska kunna följa bygget från första spadtaget fram till drifttagningen av anläggningarna och det har varit väldigt uppskattat, berättar Jonas Holmberg.

 

 

FAKTA

Sobackens kraftvärmeverk

Typ av panna: Biopanna med fluidiserande bädd

Pannans termiska effekt: 120 megawatt

Fjärrvärme: 375 gigawattimmar per år

Förnybar el: 155 gigawattimmar per år