Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 26 2019
Senaste Nytt

Cyklisk drift av ångturbiner ökar

Oskar Mazur från Siemens Industrial Turbomachinery kommer under Panndagarna att prata om cyklisk drift av ångturbiner. Foto: Siemens Industrial Turbomachinery
Oskar Mazur från Siemens Industrial Turbomachinery kommer under Panndagarna att prata om cyklisk drift av ångturbiner. Foto: Siemens Industrial Turbomachinery
Eftersom cyklisk drift av ångturbiner innebär att de går mycket mer upp och ner i last utsätts de för större termiska påfrestningar vid cyklisk drift än vid kontinuerlig drift. Illustration: www.siemens.com/press
Eftersom cyklisk drift av ångturbiner innebär att de går mycket mer upp och ner i last utsätts de för större termiska påfrestningar vid cyklisk drift än vid kontinuerlig drift. Illustration: www.siemens.com/press
Genom att förse en ångturbin med värmefiltar för att hålla den varm under de perioder då turbinen är avstängd kan man tillåta en snabbare start utan att turbinens livslängd förkortas. Foto: Siemens Industrial Turbomachinery
Genom att förse en ångturbin med värmefiltar för att hålla den varm under de perioder då turbinen är avstängd kan man tillåta en snabbare start utan att turbinens livslängd förkortas. Foto: Siemens Industrial Turbomachinery
Publicerad av
Redaktionen - 04 apr 2019

I en presentation under Panndagarna 2019 kommer Oskar Mazur från Siemens Industrial Turbomachinery att prata om utmaningarna och fördelarna med den ökande cykliska driften av ångturbiner i jämförelse med kontinuerlig drift.

 

 

Text: Alarik Haglund

 

 

Bakgrunden till presentationen är enligt Oskar Mazur att Siemens Industrial Turbomachinery sett nya förutsättningar på marknaden.

- I och med att de förnybara kraftslagen, i form av solenergi och vindkraft, kommit in på elmarknaden har kraven på ångturbinerna förändrats. Vi jobbar över hela världen och vi ser speciellt på vissa marknader, framförallt i Tyskland och USA, att det blir mer cyklisk drift av ångturbiner, beskriver Oskar Mazur.

 

Ny krävd funktion

Normalt sett har ångturbiner huvudsakligen setts som baslastmaskiner, som legat och kört med en konstant designlast under en väldigt stor del av året, men nu berättar Oskar Mazur att man börjar se att de till exempel startas på morgonen varje dag och att lasten dras ner under dagen för att sedan ökas på kvällen igen. Med andra ord menar han att den krävda funktionen för ångturbinerna tidigare var att de skulle köras med baslast, medan den krävda funktionen nu är att de ska cykla mer.  

Det betyder att turbinerna går väldigt mycket mer upp och ner i last, vilket gör att de utsätts för större termiska påfrestningar på grund av att ånginloppstemperaturen skiljer sig från metalltemperaturen i själva ångturbinen.

- De större termiska belastningarna kan resultera i att det snabbare uppstår utmattningsskador än om turbinerna körts med konstant last hela tiden, förklarar Oskar Mazur.

 

Nya lösningar

För att kunderna inte ska behöva ge avkall på tillgänglighet, tillförlitlighet och prestanda kommer Oskar Mazur att presentera olika lösningar som till exempel gör det möjligt att starta ångturbinerna snabbare och behålla anläggningens krävda funktion.

Oskar Mazur berättar bland annat att man kan förse en ångturbin med värmefiltar, vilket håller den varm under de perioder då turbinen är avstängd.

- I och med att turbinen inte kyls ner lika snabbt kan man tillåta en snabbare start utan att turbinens livslängd förkortas, säger Oskar Mazur.

Om man tittar på cyklisk drift i Sverige handlar det enligt Oskar Mazur mer om att kunderna vill växla mellan att producera elektricitet och värme.

- Då kan man till exempel koppla förbi en turbin och istället leda färskånga direkt till värmekondensorer för att få ett större värmeutbyte, säger Oskar Mazur och talar om att han kommer att ta upp exempel på några av de ombyggnader de gjort för att nå kundens krävda funktion.

 

Dialog med kunderna

För att få input till de olika förbättringsförslagen berättar Oskar Mazur att de bland annat träffar väldigt mycket kunder.

- I Sverige har vi även så kallade roadshows, där vi åker ut och bjuder in alla kunder i närheten av där vi befinner oss för att presentera olika lösningar. Det viktiga är att ha en dialog med kunderna så att vi förstår deras förutsättningar, beskriver Oskar Mazur.

Han talar också om att de får input från försäkringsbolagen.

- Om kunden ändrar sitt körsätt på maskinen vill försäkringsbolaget förstå hur det slår mot den krävda funktionen, säger Oskar Mazur.

Kollegan Jonas Jarell tillägger att det på de roadshow-event de haft blivit tydligt att kunderna tar upp de diskussioner de för med försäkringsbolagen och resonemanget kring hur detta påverkar deras tänkta underhållsinsatser under de närmaste åren.

- Vi ser att marknadsförutsättningarna ändras, vi har en dialog med kunderna och utifrån det tar vi fram lösningar, i många fall specifikt för kunderna, sammanfattar Oskar Mazur.

 

 

Annons

Annons

Annons