Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 26 2019
Senaste Nytt

Branchen eniga: Elektrifieringen av personbilarna måste påskyndas

Anders Wiklund/TT:  Arkivbild.
Anders Wiklund/TT: Arkivbild.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 01 apr 2019

För att nå målet om att minska utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter med 70% till år 2030 krävs en snabb elektrifiering av personbilsflottan. I en debattartikel i Göteborgs-Posten skriver idag Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, tillsammans med bland annat Kristian Elvefors, vd Volvo Car Sverige, Sten Forsberg, chef Volkswagen Sverige och Johanna Lakso, vd Power Circle, om sex politiska beslut som krävs för att möjliggöra transformationen.

Förra året utgjorde laddbara bilar endast åtta procent av nybilsförsäljningen men enligt en prognos från Power Circle skulle den siffran kunna närma sig hundra procent 2030 vid rätt förutsättningar och med rätt politik.

Sedan det nya bonus-malussystemet infördes i somras är det till stor del tillgången som begränsar tillväxten men inom kort kommer de flesta bilmärken att erbjuda elbilar och då anser artikelförfattarna att det är viktigt att politiken också finns på plats för att röja andra hinder ur vägen.

Undertecknarna av artikeln har olika roller att spela i omställningen och har enats om sex åtgärder som de vill se från politiskt håll:

1. Sätt upp ett mål för försäljningen av laddbara bilar så att både konsumenter och producenter vågar investera.

 2. Ge Energimyndigheten det övergripande ansvaret för att garantera att det finns goda förutsättningar för att använda laddbara bilar i hela landet.

 3. Kommunerna behöver ta ett ökat ansvar för utbyggnadstakten av laddstationer.

 4. Laddinfrastrukuren bör inkluderas tidigt i samhällsplaneringen bland annat för att elnäten ska kunna anpassas till de ökande effektbehov som viss laddinfrastruktur kan komma att kräva.

 5. Inför ett laddrotsystem för att snabba på handläggningen och minska risken för de som ansöker om bidrag föra att bygga laddstationer.

 6. Ta bort laghinder för samfälligheter så att husägare som äger garage och parkeringsplatser gemensamt får möjlighet att differentiera avgifterna beroende på om man ska ladda en elbil eller inte.

Artikeln är undertecknad av:

Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige

Patrik Andersson, tf vd, GARO AB

Mattias Bergman, vd, Bil Sweden

Kristian Elvefors, vd, Volvo Car Sverige

Johanna Lakso, vd, Power Circle

Sten Forsberg, chef Volkswagen Sverige

Susanna Hurtig, Chef Vattenfall E-Mobility Norden

Johan Lindehag, 

Niclas Sahlgren, vd, Eways

Annons

Annons

Annons