Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 26 2019
Senaste Nytt

Solprojekt ska ge förnybar energi på Frölunda Torg

Henrik Pihlblad, teknisk chef på Frölunda Torg, visar upp energicentralen. Bild: Tommy Öhman.
Henrik Pihlblad, teknisk chef på Frölunda Torg, visar upp energicentralen. Bild: Tommy Öhman.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 29 mar 2019

Skandia Fastigheter har gjort satsningar på förnybar energi. Bland annat installationen av en takmonterad solcellsanläggning på köpcentrumet Väla i Helsingborg. Nu har turen kommit till Frölunda Torg i Göteborg. I projektet Geo Sol omvandlas solenergi till komfortkyla, och spillvärmen från processen lagras i berget tills den behövs, på vintern. Investeringen beräknas till cirka 32 miljoner kronor och kommer att sänka Frölunda Torgs årliga fossila utsläpp med 225 ton koldioxid.

Solceller placeras på taket till Frölunda Torg och i källaren installeras en geoenergianläggning. Idag blåses överskottsenergin från komfortkyla-produktionen ut på yttertaket och går därmed till spillo. Det nya geolagret blir en slags termos, där denna spillvärmeenergi kan lagras. Systemet ger alltså möjlighet att använda kraften i solen både för värme och komfortkyla över hela året.

Anläggningen kommer att producera 525 MWh elenergi per år, vilket motsvarar årsförbrukningen för ungefär 27 villor. Vidare kommer den att producera 2 600 MWh värmeenergi vilket motsvarar en årsuppvärmning av ungefär 175 villor. Totalt innebär det att Frölunda Torg sänker sina fossila utsläpp med 225 ton koldioxid per år, motsvarande cirka 100 flygresor från Göteborg till New York – och en radikal minskning av köpcentrumets klimatpåverkan.

- Mig veterligen är detta inte bara en ovanligt stor satsning, utan även unik för ett köpcentrum. Jag känner inte till något liknande i den här omfattningen, säger Henrik Pihlblad , teknisk chef på Frölunda Torg och ansvarig för projektet.

Solcellerna kommer att börja leverera elkraft redan i juni. Från och med september tillgodoser sedan Geo Sol-anläggningen 10 procent av fastighetens behov av elenergi, 80 procent av värmebehovet och 15 procent av komfortkylabehovet.

Fakta: Geo Sol 

Att värma och kyla en byggnad handlar om att flytta energi från en del till en annan. Vid tillverkning av komfortkyla skapas spillvärme, som tidigare lämnat byggnaden via fläktar på yttertaket. Installationen av en ny geoanläggning ger möjligheten att lagra spillvärmen i ett geolager under fastigheten samt att hämta frikyla ur berget under delar av året. 

De tekniska installationerna som hanterar flytten av energi försörjs via el. Installationen av solceller på byggnadens tak medför att lokalt producerad el från solen försörjer de tekniska installationerna som i sin tur försörjer byggnaden med värme och komfortkyla.

Den kombinerade sol- och geoenergianläggningen förser alltså byggnaden med fossilfri och närproducerad energi som minskar fastighetens miljöpåverkan och bidrar till Frölunda Torgs och Skandia Fastigheters hållbarhetsmål.

Annons

Annons

Annons