Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 18 2019
Senaste Nytt

Fortum planerar att lämna in ansökan om förnyat tillstånd för Lovisa kärnkraftverk

Fortums Lovisa kärnkraftverk i södra Finland öster om Helsingfors. Foto: Fortum
Fortums Lovisa kärnkraftverk i södra Finland öster om Helsingfors. Foto: Fortum
Publicerad av
Markku Björkman - 21 mar 2019

Drifttillstånden för de två kärnreaktorerna vid Lovisa kärnkraftverk i Finland löper ut år 2027 och 2030.

Det är ännu osäkert om Fortum kommer att ansöka om förnyat tillstånd, men ur Fortums svar till Svenska Yle kan man utläsa att det är sannolikt att en ansökan lämnas in under nästa regeringsperiod.

- Vi har investeret mycket i Lovisa kraftverk, nästan 100 miljoner euro per år, under de senaste åren, för att hålla dem i tekniskt gott skick, säger Esa Hyvärinen, pr-ansvarig direktör på Fortum, till Svenska Yle.

Fortum har enligt Svenska Yle investerat 100 miljoner euro per år under de senaste åren, i Lovisa.
Fortum fortsätter att göra teknisk-ekonomiska utredningar.

- Vi har inte ännu tagit beslut om huruvida vi ansöker, och i så fall när, om nya tillstånd. Mycket talar ändå för att om vi besluter oss för det, så är det fiffigt att göra det i god tid innan de nuvaranden tillstånden löper ut, tillägger Hyvärinen

Det är således sannolikt att också de partier som ställer sig negativt eller osäkert till en utbyggnad av kärnkraften, ställs inför frågan om förnyade tillstånd för nuvarande kraftverk.
 

Annons

Annons

Annons