Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 25 2019
Senaste Nytt

Indiens och USA:s senaste kärnkraftsavtal gynnar båda

Kudankulams kärnkraftverk - KKNPP- med reaktorerna 1 och 2 i Kudankulam i Tirunelveli-distriktet i delstaten Tamil Nadu, Indien, Foto: Wikioedia. Kredit, Reetesh Chaurasia
Kudankulams kärnkraftverk - KKNPP- med reaktorerna 1 och 2 i Kudankulam i Tirunelveli-distriktet i delstaten Tamil Nadu, Indien, Foto: Wikioedia. Kredit, Reetesh Chaurasia
Publicerad av
Markku Björkman - 20 mar 2019

Indien och USA tecknade nyligen ett avtal om att bygga sex kärnkraftverk i Indien,

Arkapal Sil, energianalytiker hos GlobalData, ett ledande data- och analysföretag, har kommenterat betydelsen av avtalet och vad det betyder för USA och Indiens kärntekniska industrier:

- Avtalet syftar till att expandera kärnkraftsindustrin i båda länderna. I USA är kärnkraftsindustrin mättad och minskar främst på grund av höga projektkostnader, som i sin tur beror på strikta säkerhetsstandarder. Dessutom har kostnaderna och priset på förnybar energi minskat avsevärt. Den förnybara energisektorn har också blivit mer konkurrenskraftig jämfört med vissa konventionella energiformer.

Endast två AP1000-reaktorer är för närvarande under uppbyggnad, nämligen Vogtle enheterna 3 och 4 i Waynesboro, Georgia. Kärnkraftsprojekten i Indien kan bli en betydande stimulans för utvecklare av nya USA-baserade kärnkraftsprojekt. Efter Westinghouse Electric Corporations förvärv av Brookfield Asset Management Inc. och efter företagets konkursanmälan ökar trycket på den amerikanska administrationen att leta efter utomeuropeiska projekt.

Avtalet med Indien som går ut på att bygga nya kärnkraftverk kan vara en chans även för den amerikanska kärnkraftsindustrin i försöken att återuppbygga dess globala verksamhet och uppnå finansiell stabilitet.

När det gäller Indien är målet att minska kolbaserad kraftproduktion genom att öka kärnenergin och därigenom uppnå utsläppsminskning med hjälp av en ren och pålitlig basbelastningskapacitet. Därför befinner sig idag i Indien sju kärnkraftsreaktorer med en total kapacitet på cirka 5 gigawatt under olika stadier av uppbyggnad. Landet strävar efter en nukleär kapacitet på 21 gigawatt före 2030 jämfört med 6,4 gigawatt år 2018.

Enligt GlobalData förväntas den årliga kärnkraftskapaciteten i Indien att öka med (CAGR) av 9,7 procent per år respektive 10,5 procent under perioden 2018-2030, medan den årliga kolkraftkapaciteteten kommer att uppvisa en negativ CAGR på 2 procent under samma tidsperiod.

På grund av NSG-undantaget 2008 blev det möjligt för Indien att bedriva nukleär handel med andra länder. Landet har ökat sin nukleära kapacitet genom import av avancerad teknik och bränsle från andra länder. Och därmed finns det inga rättsliga hinder för Indiens nukleära ambitioner.

- Samarbetet med Förenta staterna ifråga om bygget av kärnkraftverk kan ses som strategisk fråga för Indien, med syfte att undvika att bli beroende av rysk kärnkraftsindustri och för att kunna utnyttja en mer diversifierad teknologiportfölj. I efterhand verkar det också som om samarbetet är också en indirekt säkerhetsåtgärd när det gäller det ökande kinesiska inflytandet på den sydasiatiska energimarknaden, särskilt efter att den pakistanska hamnen i Gwadar öppnades i början av 2018, sammanfattade GlobalDatas analytiker Arkapal Sil.

Annons

Annons

Annons