Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 18 2019
Senaste Nytt

”Den som är seriös i klimatfrågan ser kärnkraften som ett alternativ”

- Det som talar för kärnkraft är att det handlar om en långsiktig energiinvestering i jämn, koldioxidfri energiproduktion dygnet runt, som över tid betalar sig tillbaka. Att bygga själva kraftverket är dyrt, men reaktorerna kan hållas i drift i närmare 60 år, sade OECD:s William D. Magwood på Nordic Nuclear Forum i Helsingfors. Foto: JAEA
- Det som talar för kärnkraft är att det handlar om en långsiktig energiinvestering i jämn, koldioxidfri energiproduktion dygnet runt, som över tid betalar sig tillbaka. Att bygga själva kraftverket är dyrt, men reaktorerna kan hållas i drift i närmare 60 år, sade OECD:s William D. Magwood på Nordic Nuclear Forum i Helsingfors. Foto: JAEA
Publicerad av
Markku Björkman - 20 mar 2019

När kärnkraftbranschens största aktörer samlades nyligen på Nordic Nuclear Forum vid Finlandiahuset, i Helsingfors för att diskutera atomenergins roll för Europas framtid, var deltagarna överens om att den är en viktig del av energimixen, huruvida världen klarar av att uppnå klimatmålet och hålla jordens uppvärmning under två grader, berättade nyhetssajten Svenska Yle.

I talarstolen stod kärnkraftsbranschens världsorganisation WNA, Europeiska kommissionen och Finlands Finansministerium, som alla underströk kärnkraftens betydelse för en utsläppsneutral framtid.

Däremot var det ingen, enligt Yle, som skapade en direkt motsättning mellan kärnkraft och förnybar energi.

För William D. Magwood, som leder samarbetet för atomenergifrågor inom världsorganisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, är debatten om kärnkraft kontra förnybar energi rentav en fånig diskussion. Enligt honom är det klart att de flesta länder behöver båda, i olika mängder, skrev Svenska Yle.

- Den verkliga, relevanta diskussionen handlar om vad som är de bästa lösningarna för mindre utsläpp för vart och ett av länderna. För vissa handlar det om en större andel förnybar energi, för andra mindre. Till exempel för Finland, med sina stränga vintrar och rätt lite blåst, kan det vara rentav farligt att helt och hållet förlita sig på förnybar energi, förklarade William D. Magwood

Det är ändå i synnerhet hotet om olyckor vid kärnkraftverken som skrämmer människor. Många är kritiska gentemot miljöförstöring i samband med utvinningen och förvaringen av använt kärnbränsle djupt i urberget. Överlag har ändå säkerhetssystemen i världens kärnkraftverk utvecklats rejält, och exempelvis mänskliga misstag borde inte kunna orsaka katastrofala olyckor.

Samtidigt erkänner OECD:s William D. Magwood att prisfrågan är ett centralt problem att lösa. Det är fortfarande dyrt att investera i atomenergi, och businessen har svårt att klara utan statligt stöd.

Men OECD-ledaren tror att klimatsträvandena öppnar upp för nya innovationer på fältet, och överlag ett mera pragmatiskt förhållningssätt bland människor och beslutsfattare.

- Det har varit intressant att se hur länder som helt förbundit sig till att satsa på förnybara energikällor, nu börjat blicka mot kärnkraft, då de räknat ut hur de ska åstadkomma drastiska utsläppsnedskärningar på 80 procent fram till år 2050. På sätt och vis är kärnkraft tillbaka på agendan, säger Magwood, som citeras av Svena Yle..

- Den som är seriös i klimatfrågan ser kärnkraft som ett alternativ, menar Magwood.

Men inom EU är kärnkraft fortfarande ett svårt ämne. Till exempel Tyskland har vägrat att diskutera kärnkraft som ett verktyg för EU:s klimatsträvanden efter olyckan i Fukushima. Men EU-kommissionens visioner innebär att tystnaden måste brytas, då kärnkraft ser ut att göra en comeback på EU:s energipolitiska agenda.

- På lång sikt kommer elproduktionen i EU-området att bestå av två källor: förnybar energi och kärnkraft, sade Massimo Garribba, som ansvarar för kärnkrafts- och energisäkerhetsfrågor i EU-kommissionen, under konferensen i Helsingfors.

EU-kommissionen vill att andelen förnybar energi att ökas från knappt 30 procent till 80 procent, fram till 2050-talet.

Av den resterande delen ska 15 procent utgöras av kärnkraft. Siffran kan låta liten, men innebär att massiva investeringar behövs i nya kärnkraftverk, eftersom många av kraftverken på EU-området börjar nå sitt bäst före-datum.

 

Annons

Annons

Annons