Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 18 2019
Senaste Nytt

Mälarenergis Block 7 stegar mot fossilfri produktion

Översiktsbild av Mälarenergis anläggning i Västerås. Block 7 syns infällt till vänster om den stora anläggningen. Foto: Mälarenergi
Översiktsbild av Mälarenergis anläggning i Västerås. Block 7 syns infällt till vänster om den stora anläggningen. Foto: Mälarenergi
Den nya pannan till Block 7 lyftes in den 26 november 2018. Foto: Lasse Fredriksson
Den nya pannan till Block 7 lyftes in den 26 november 2018. Foto: Lasse Fredriksson
Pannan på väg ner i byggnaden. Foto: Lasse Fredriksson
Pannan på väg ner i byggnaden. Foto: Lasse Fredriksson
Sumitomo FW byggde ihop pannan utanför och transporterade den på en månghjuling fram till byggnaden. Foto: Lasse Fredriksson
Sumitomo FW byggde ihop pannan utanför och transporterade den på en månghjuling fram till byggnaden. Foto: Lasse Fredriksson
Publicerad av
Redaktionen - 13 mar 2019

Arbetet med det nya Block 7 i Västerås fortskrider enligt plan. Pannan är på plats och just nu pågår bland annat förberedande arbeten för den kommande provtryckningen.

 

Text: Robert Gabrielsson

Parallellt med anslutningsarbeten på ångsidan pågår även husbygget som ska omsluta den nya pannan. Byggnaden har nästan nått full höjd och inom kort ska taket läggas på plats.

– Inlyften av de stora panndelarna fungerade väldigt bra. Sumitomo FW har byggt ihop pannan utanför, transporterat den på en månghjuling fram den till byggnaden och sedan lyft den på plats, säger Mathias Edelborg, huvudprojektledare på Block 7.

 

Turbin installeras till våren

Vid rökgasreningen är de stora komponenterna i all processutrustningen monterad. Det pågår kanal- och stålbyggen runtomkring utrustningen, det handlar till exempel om plattformar och trappor. Här kommer bygget av det omslutande huset starta i februari. På turbinsidan pågår de sista arbetena med grunden, husbygget påbörjas inom kort och turbinen är planerad att lanseras in i byggnaden i april.

– På bränslesidan är allt betongarbete klart utom de yttre konstruktionerna. Silon är färdigställd och på det stora hela följer vi tidsplanen. Det har varit mindre små ändringar och korrigeringar som krävt en del koordineringsarbete, berättar Lars-Erik Hasler, ansvarig för dokumentation och kommunikation i projektet.

 

Trimmas in under hösten

Den elektriska provningen sker under sommaren och till hösten startar inkörningen av den nya anläggningen.

– Från november och framåt startar vi upp den riktiga provperioden och då ska anläggningen fungera som den är tänkt. Prestandaproverna fortsätter fram till februari 2020 och då vi kan se om den klarar alla garantier, säger Mathias Edelborg.

 

Ska stå för 36 procent av värmeproduktionen

Det huvudsakliga syftet med Block 7 är som tidigare bekant ett stort steg för Mälarenergis mål om fossilfri produktion. I skrivande stund är man runt 300 personer som arbetar med Block 7. Som mest kommer man att vara cirka 500 personer som arbetar samtidigt med att bygga den nya anläggningen.

– Hälsa och säkerhet är extremt viktigt för oss, vi har en bra organisation och struktur. Än så länge har vi bara råkat ut för mindre händelser och inga incidenter som har orsakat personskador, säger Mathias Edelborg.

Block 7 kommer att elda återvunnet trä från hushåll och industrier. Anläggningen kommer med sin planerade kapacitet på 150 MWth att stå för cirka 36 procent av värmeproduktionen och Block 6, som byggdes 2014, kommer att stå för cirka 50 procent.

 

Faktaruta produktion:

rmeproduktion normalår: 600 GWh.

Elproduktion normalår: 250 GWh.

Årlig drifttid: Cirka 5500 timmar.

Årlig fullast ekvivalent drifttid normalår: 4500 timmar.

 

Faktaruta: Bränsle

Huvudbränsle: Återvunna träbränslen (utsorterad fraktion från rivning och annat utsorterat trä).

Huvudbränslets normala värmevärde: 3,3 MWh/ton.

Årsförbrukning huvudbränsle: 250 000 ton.

Övrigt bränsle: Avverkningsrester och sågverksbiprodukter (flisade grenar och toppar, spån, bark med mera).

Startbränsle: Eldningsolja 1 / Icke-fossil ersättning för eldningsolja.

 

 

Annons

Annons

Annons