Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Kraftvärmeverket i Högbytorp går in i slutfas

Bild av kraftvärme- och biogasanläggningen i Högbytorp. Bild: Scheiwiller Svensson arkitektkontor
Bild av kraftvärme- och biogasanläggningen i Högbytorp. Bild: Scheiwiller Svensson arkitektkontor
Illustration av kretsloppet i den nya anläggningen. Bild: Eon
Illustration av kretsloppet i den nya anläggningen. Bild: Eon
För att knyta ihop fjärrvärmenäten i Upplands-Bro och Järfälla med anläggningen i Högbytorp lägger man en 23 kilometer lång fjärrvärmeledning. Foto: Eon
För att knyta ihop fjärrvärmenäten i Upplands-Bro och Järfälla med anläggningen i Högbytorp lägger man en 23 kilometer lång fjärrvärmeledning. Foto: Eon
Publicerad av
Redaktionen - 13 mar 2019

Byggnationen av kraftvärmeverket i Högbytorp börjar lida mot sitt slut och under de närmsta månaderna väntar slutmontage, olika typer av installationer och färdigställanden inför driftsättning. Projektet löper enligt tidsplan och under sommaren 2019 förväntas man starta pannan för första gången.

 

Text: Robert Gabrielsson

 

Det mesta är färdigbyggt kring den nya anläggningen och samtidigt återstår det endast några knappa kilometrar av den 23 kilometer långa fjärrvärmeledningen som knyter ihop den nya anläggningen med Järfälla.

– Just nu har vi byggt kring 20 kilometer och det är även lite arbeten kvar på de lokala stationer som reglerar trycket längs ledningen. Det största kvarvarande arbetet ligger i att koppla ihop ledningen med den befintliga anläggningen i Järfälla, och till slut inkoppling mot Fortums nät, säger Mikael Palmgren, projektchef för kraftvärmeanläggningen i Högbytorp.

I april startar man därmed upp en omfattande driftsättningsperiod och strax efter årsskiftet 2019/2020 kommer den nya anläggningen att vara i drift. Fram till dess återstår alltså installationer och diverse felsökning samt provkörningar.

– Vi är i princip färdiga med byggandet och håller nu på att knyta samman allting. Alla stora och tunga lyft är avklarade. Skorstenen lyftes på plats strax innan årsskiftet och innan det satte vi in kranbalkar som ska lyfta avfallet från bunker till panna. Pannan provtrycktes i december med godkänt resultat. Första starten av pannan är planerad till någon gång i juli och då kommer vi till en början att elda bioolja, säger Mikael Palmgren.

Efter uppstartsperioden med bioolja planerar man i mitten på september att börja elda fast bränsle, systemet måste vara intrimmat innan man plockar in några större mängder bränsle.

 

Omfattande säkerhetsarbete

 

I dagsläget är man upp emot 500 personer som på olika sätt arbetar med byggnationen. Som mest har man varit 600 och som minst 200 personer.

– Det är ett omfattande säkerhetsarbete med alla leverantörer och samarbetspartners. Det finns en utmaning den omfattningen i kombination med en ganska trång arbetsplats, främst säkerhetsmässigt där man koordinerar och synkroniserar alla arbeten. Jag är stolt över att vi lyckats så bra med det, säger Mikael Palmgren.

I ett tidigt skede handlade utmaningarna dels om koordinationen i och med den nya biogasanläggningen som också etablerades men också kring det faktum att man tvingades spränga bort mycket bergtäkt.

– Jag tror det handlade om runt 400 000 ton material, det var en utmaning i sig att det var så mycket grundarbete innan man kom igång med byggnationen. Det är ett stort projekt och en stor investering, anläggningen innefattar modern teknik när det gäller återvinning och energi och det är väldigt kul att arbeta med det, säger Mikael Palmgren.

 

En del av en större kretsloppsanläggning

 

Kraftvärmeanläggningen som är lokaliserad i Upplands-Bro är en anläggning som kommer att hålla relativt lågt tryck i jämförelse med andra anläggningar, man vill att det ska hålla länge och inte slitas för mycket. Projektet startades i februari 2017 och de senaste två åren har man arbetat med uppförandet av anläggningen. Kraftvärmeverket, som eldar avfall, kommer tillsammans med en ny biogasanläggning utgöra en större kretsloppsanläggning. Den nya fjärrvärmeledningen kan både leverera och ta emot värme från till exempel kunder som själva producerar eller återvinner energi. I början på 2020 planeras kraftvärmeverket att vara i drift, den nya biogasanläggningen har varit i drift sedan hösten 2018.

 

Fakta: Högbytorp Kretsloppsanläggning

Lokalisering: Upplands Bro, Stockholm.

Total produktion:E.ON i Stockholm totalt nära 1 TWh värme, el och biogas. Total

produktionsökning ~ 50%.

Värme: Antal kunder idag, 650 (65 000 slutkunder).

Biogas: Fordonsgas, ersätter bensin och diesel motsvarande ca 4500 bilar.

Investering: 2,5 miljarder kronor.

 

Annons

Annons

Annons