Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Vattenfall får inte förlängt uppdrag i Berlin

 Arkivbild.
Arkivbild.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 06 mar 2019

Staden Berlin har beslutat att stadens egna energibolag Berlin Energie ska tilldelas koncessionen för elnätet i Berlin. Vattenfall har genom dotterbolaget Stromnetz Berlin GmbH, och tidigare Bewag, haft koncessionsrättigheten i mer än 20 år och fick nyligen utvärderingen ”supereffektiv” av den statliga myndigheten Bundesnetzagentur.

Vattenfall har fört en dialog med staden Berlin om hur elnätsverksamheten ska drivas vidare och beklagar nu att staden beslutat tilldela sitt egna energibolag den nya koncessionen.

- Vi har länge och framgångsrikt drivit elnätet i Berlin och är givetvis besvikna över stadens beslut. Vi har visat att vi har erfarenhet och kompetens att driva elnätet på ett effektivt sätt och hade hoppats på att få fortsätta driva verksamheten såsom idag eller i ett samägt partnerskap med staden Berlin, säger Vattenfalls VD Magnus Hall.

Magnus Hall betonar att Berlin och Tyskland även framöver kommer att vara en viktig marknad för Vattenfall.

- Vi ser generellt en mycket positiv utveckling i Tyskland med en betydande kundtillväxt till omkring 3,6 miljoner el- och gaskunder på den tyska marknaden. Vi vill fortsätta bidra till den tyska energiomställningen och ser tillväxtmöjligheter inom bland annat decentraliserade energilösningar, förnybar el- och värmeproduktion och elektrifiering av transportsektorn, säger Magnus Hall.

Stromnetz Berlin driver idag elnätet i Berlin som bland annat omfattar omkring 35 000 kilometer distributionsnät och drygt 2,3 miljoner nätkunder.

 

Annons

Annons

Annons