Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Branschen eniga: "Det krävs effektiva och långsiktiga styrmedel"

Foto: Daniel Asplund.
Foto: Daniel Asplund.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 04 mar 2019

Maria Wetterstrand har, som särskild utredare, nu lämnat över en utredning om styrmedel för att främja användning av biobränsle för flyget, till miljö- och klimatminister Isabella Lövin. Flygbränsleutredningen föreslår införande av en reduktionsplikt på en procent förnybart flygbränsle år 2021. Därefter ska kraven öka till 30 procent år 2030. 
 

Utredningen föreslår att reduktionsplikten ska införas 2021. Kravet ska då vara en procent inblandning av förnybart flygbränsle. Därefter ökar kraven succesivt till 30 procent år 2030.

Några som är positiva till utredningens förslag är bland annat Swedavia, flygbolaget SAS och flygbränsletillverkaren Preem.

– Det krävs effektiva och långsiktiga styrmedel och nya politiska beslut för att minska flygets negativa klimatpåverkan. Att införa en reduktionsplikt som ett alternativ till flygskatten är därför ett steg i rätt riktning, eftersom den både minskar utsläppen och bidrar till svensk, storskalig produktion av biobränslen, säger Jonas Abrahamsson, koncernchef och vd för Swedavia.

Möjlighet att skapa en helt ny industri

– Om Sverige tar den globala ledartröjan när det gäller produktion av bioflygbränslen kan vi skapa en helt ny industri och många nya arbetstillfällen i Sverige. Därför är det väldigt positivt att utredningen också lyfter detta perspektiv, fortsätter Jonas Abrahamsson.

– SAS har en tydlig strategi om att långsiktigt reducera flygets utsläpp och har som målsättning att vara bland de ledande flygbolagen i omställningen. Det är även viktigt att vi fokuserar på de mest kostnadseffektiva åtgärderna för att minska flygets utsläpp. Det handlar om investeringar i energieffektiva flygplan, effektivare logistikflöden och att öka användningen av förnybara flygbränslen. Utredningens förslag om en branschomfattande reduktionsplikt, och incitament till ökad produktionskapacitet, kan potentiellt påskynda omställningen i hela flygbranschen, säger Lars Andersen Resare, hållbarhetschef på SAS.

 

– Transportsektorn ansvarar för en tredjedel av Sveriges totala växthusgasutsläpp. Genom att skapa styrmedel som driver mot ökad användning av förnybara drivmedel kan vi tillsammans minska transporternas klimatavtryck, tillägger Petter Holland, vd på Preem.

 

Annons

Annons

Annons