Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Cityfied - Energirenovering av flerfamiljshus 

Bild: Klas Andersson.
Bild: Klas Andersson.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 01 mar 2019

För att minska klimatpåverkan är det viktigt att se över det befintliga bostadsbeståndet. I EU-projektet Cityfied har 70-talsområdet Linero i Lund renoverats och energieffektiviserats. Målet har varit att bli lika energieffektiva som kraven på nybyggda hus, samtidigt som hyreshöjningen ska hållas på en minimal nivå.

Under 60- och 70-talens miljonprogram byggdes drygt 800 000 lägenheter i Sverige. Merparten av dem har i dag ett stort behov av upprustning. Om alla dessa hus skulle energirenoveras kan drygt 200 000 ton utsläpp växthusgaser per år sparas – lika mycket som om mer än 600 000 personer dagligen tar cykeln 5 km i stället för att köra samma sträcka i en bensinbil.

Kan bli lika energisnåla som nya hus

Det EU-finansierade projektet Cityfied har arbetat med att energieffektivisera denna typ av flerbostadshus på tre platser i Europa: i Lund, i Spanien och i Turkiet.

I stadsdelen Linero i Lund har 16 trevåningshus energirenoverats samtidigt som ett stambyte gjorts. Bland annat har fastighetsägaren LKF isolerat vindarna, bytt fönster och förbättrad ventilationen. Dessutom har Kraftringen installerat nya fjärrvärmecentraler, satt upp solceller på vissa tak och installerat ett smartare styrsystem som både sparar värme och ger jämnare inomhustemperatur. För att öka engagemanget hos de boende utvecklades två appar där hyresgästerna kan följa sin elanvändning historiskt och i realtid.

- All mätdata är ännu inte färdigställd, men energianvändningen beräknas minska med cirka 40 procent och därmed göra bostäderna lika energisnåla som nybyggen, säger projektledare på Kraftringen.

Cityfied arbetar också för att minska användningen av fossil energi. Här har Kraftringen som lokalt energibolag bidragit både till att minska områdets energianvändning och att genom lokal el- och värmeproduktion och hållbara energileveranser minimera den miljöbelastning som återstående energianvändning bidrar till.

-Fjärrvärmen till Linero är, precis som hela Kraftringens fjärrvärmeproduktion, redan 100 procent fossilbränslefri. Därför skulle de här insatserna ge ännu större klimatvinster i ett område med fossilbaserad värmeproduktion. Men energieffektivisering är viktigt även i områden som Linero där fjärrvärmen redan är fossilbränslefri. Då kan samma mängd bränsle räcka till ännu fler bostadsområden, förklarar David Edsbäcker.

Värdefulla kunskaper för storskaliga insatser

De livscykelanalyser som projektet tagit fram visar att det klimatmässigt är mer hållbart att rusta upp byggnader till nybyggnads­prestanda än att riva dem i förtid och bygga nytt. Eftersom husen på Linero är typiska för 60- och 70-talsområden är erfarenheterna en värdefull bas för storskaliga insatser på många håll i Sverige. Botkyrka och Värmdö är exempel på kommuner som redan har dragit nytta av Cityfieds resultat och nu är förhoppningen att resultaten ska spridas ytterligare.

- Vi tror och hoppas att det finns ett intresse för liknande insatser på fler ställen. Den 28 mars bjuder vi in alla som är intresserade till en slutkonferens i Lund där vi delar med oss av erfarenheter och resultat från Cityfied, avslutar David Edsbäcker.

Fakta om Cityfied:

EU-projektet Cityfied har arbetat med att testa, visa upp och sprida lösningar för renovering och energieffektivisering av äldre flerfamiljshus så de klarar samma energikrav som nya bostäder.

Tid och ekonomi: Projektet har pågått 2014–2019. Finansiering från EU för arbetet i Sverige är 55 miljoner kronor.

Parter i Sverige: LKF (Lunds Kommuns Fastighets AB), Kraftringen Energi AB, IVL Svenska Miljöinstitutet och Lunds kommun.

Omfattning: Storskaliga demosajter i tre städer: Lund i Sverige, Valladolid i norra Spanien och Soma i västra Turkiet. Renovering av totalt 2 300 lägenheter med sammanlagt 220 000 kvadratmeter yta.

Gjort i Sverige: Energirenovering av 16 flerbostadshus i stadsdelen Linero i Lund för att visa hur ett 70-talsområde kan förnyas på ett hållbart och varsamt sätt.

Mer resultat: Redovisas vid slutkonferensen i Lund 27-28 mars 2019, som arrangeras tillsammans med Renoveringsdagen och inkluderar studiebesök på Linero. 

Annons

Annons

Annons