Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Schneider hjälper Kristianstad att bygga energieffektiva förskolor

Schneider Electric hjälper Kristianstad att bygga energieffektiva förskolor med högklassigt inomhusklimat för barnen. Bild: Kristianstads kommun.
Schneider Electric hjälper Kristianstad att bygga energieffektiva förskolor med högklassigt inomhusklimat för barnen. Bild: Kristianstads kommun.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 28 feb 2019

Kristianstad är en växande kommun, vilket innebär ett ökat behov av fler nya förskolor. Schneider Electric har fått i uppdrag att i ett första steg koppla upp och automatisera två nya förskolor för att skapa ett sunt inomhusklimat och effektiv energihantering. Först ut är nybyggnaderna Berga förskola och Oxhagens förskola.

Kristianstad växer och befolkningen ökar i nästan alla kommunens tätorter. Av 29 tätorter visar 25 en ökande befolkning. Som ett led i urbaniseringen är kommunen i färd att bygga flera nya förskolor – utrustade med den senaste tekniken för en effektiv energihantering och ett bra inomhusklimat.

Förskolorna kommer att bli några av de mest moderna och energieffektiva i landet med en luftkvalitet i toppklass och en stabil inomhustemperatur. Alla rum blir behovsstyrda vilket bland annat innebär att värme och ventilation automatiskt reduceras om ingen vistas i rummet. Det bidrar till att hålla energikostnaderna nere.

– Satsningen är en del av ett större koncept som vi har tagit fram vad gäller styrningen av våra förskolors ventilation och värme för att ge barnen och personalen ett högklassigt inomhusklimat. En annan fördel är att våra drifttekniker kommer att känna igen styrfunktionerna oavsett vilken förskola de kommer till. Målet är att alla förskolor i kommunen ska omfattas av konceptet på sikt, säger Martin Johansson, projektledare på Kristianstads kommun.

Samtliga förskolor ska certifieras enligt miljöbyggnad Silver som ställer höga krav på bland annat energiförbrukning. All styrning av ventilation och värme ansluts till samma automationssystem. Berga och Oxhagens förskolor kommer att kopplas upp mot Schneider Electrics IoT-plattform för fastigheter. På så vis kan kommunens tekniker i realtid och via ett användarvänligt gränssnitt i sina surfplattor eller telefoner övervaka förskolornas energiförbrukning, temperatur och ventilation.

– Kommunen är inne i en expansiv fas vad gäller nybyggnation med fokus på tekniska installationer och ställer höga krav på användarvänlighet och uppföljning av inomhusklimatet. Ecostruxure Building Operation är en skalbar och lättöverskådlig plattform som kommer hjälpa kommunen att förutse och åtgärda problem i ett tidigt skede, som till exempel dåligt inomhusklimat eller avvikande energianvändning, säger Robert Andersson, affärsutvecklare på affärsområdet Digital Energy på Schneider Electric.

Berga förskola kommer att ta emot 144 barn med inflyttning i augusti 2019 och Oxhagen förskola kommer att ha 72 barn med inflyttning i januari 2020.

Annons

Annons

Annons