Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 18 2019
Senaste Nytt

HSB Stockholm halverade energianvändningen med ny ventilationslösning

HSB Stockholm har halverat energianvändningen efter renovering av fastighet med ny ventilationslösning. Illustration: Maja Larsson.
HSB Stockholm har halverat energianvändningen efter renovering av fastighet med ny ventilationslösning. Illustration: Maja Larsson.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 26 feb 2019

HSB Stockholm har lyckats halverat energianvändningen i en av sina fastigheter i Västertorp genom att i samband med upprustning placera den nya ventilationen i fasadisoleringen, vilket även resulterat i bättre inomhusklimat och nöjdare hyresgäster.

– De senaste fyra månaderna har den totala energianvändningen i fastigheten närapå halverats. Från 144 till 77 kilowattimmar per kvadratmeter och år. Det känns självklart bra, då energianvändningen i bostäder fortsatt står för en stor del av vår klimatpåverkan, säger Kristian Gauffin, projektchef på HSB Stockholm.

HSB Stockholm renoverar löpande sitt fastighetsbestånd runt om i länet. Att det sker med fokus på hållbarhet är viktigt för att nå det uppsatta klimatmålet om nära-noll i utsläpp av växthusgaser år 2030. För två år sedan hade turen kommit till fastigheten Skidstaven i Västertorp, byggd 1948. Planen var att tilläggsisolera och renovera fasadputs, samt montera energieffektiva balkongdörrar och fönster. Men en tekniskt omodern ventilation med tilluft via springventiler gav ändå en hög energianvändning, vilket fick HSB att testa en helt ny ventilationslösning.

– För frånluft används befintliga kanaler från badrum och kök. För tilluft har ett nytt kanalsystem monterats i fasadens nya, tjockare isolering. En större investering, men tack vare energibesparingen kan vi räkna hem installationen av FTX-ventilationen och utökad isolering på tolv år, säger Kristian Gauffin.

Ur hyresgästernas perspektiv har renoveringen inneburit flera fördelar. Kallras och köldbryggor från fönster och balkonger är borta, precis som ljud från fönsterventiler.

HSB Stockholm undersöker nu möjligheten att använda samma teknik i samband med upprustning av flera andra fastigheter.

Annons

Annons

Annons