Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Värme ur avfall

Westenergys sopförbränningsanläggning finns vid Stormossen i Korsholm. Anläggningen ägs av de kommunala finländska avfallsbolagen Botniarosk Oy Ab, Lakeuden Etappi Oy, Millespakka Oy, Stormossen Oy Ab och Vestia Oy. Foto: Westenergy OY
Westenergys sopförbränningsanläggning finns vid Stormossen i Korsholm. Anläggningen ägs av de kommunala finländska avfallsbolagen Botniarosk Oy Ab, Lakeuden Etappi Oy, Millespakka Oy, Stormossen Oy Ab och Vestia Oy. Foto: Westenergy OY
Publicerad av
Markku Björkman - 23 feb 2019

Westenergy i Korsholm investerar sju miljoner euro i en rökgasskrubber i Finland. Skrubbern minskar på mängden farliga utsläpp i rökgaserna och tar samtidigt tillvara värmen i rökgaserna.

Skrubbern innebär en investering på sju miljoner euro för Westenergy. Investeringsbeslutet togs redan 2016.

Orsaken till att man nu går in och gör den här investeringen är inte enbart att man vill uppnå ökad effektivitet, utan också att kraven på sopförbränningsanläggningar av Westenergys slag förväntas skärpas.

Då rökgasskrubbern är installerad, i slutet av det här året, kommer Westenergy att vara bland de effektivaste och renaste anläggningarna i sitt slag i Europa.

- Redan nu tar vi tillvara över 99 procent av föroreningarna ur rökgaserna och skrubbern ökar den effekten ytterligare, säger Westenergys vd Olli Alhoniemi i ett pressmeddelande.

Skrubbern är speciellt effektiv när det gäller att ta bort olika syraföroreningar ur rökgaserna.

Skrubbern ökar dessutom effektiviteten i fjärrvärmeproduktionen högst märkbart. Westenergys fjärrvärmeeffekt förväntas öka med 20 procent, eller 55 gigawattimmar.

Skrubbern installeras i samband med Westenergys årsservice i november.

Westenergys sopförbränningsanläggning finns vid Stormossen i Korsholm. Anläggningen ägs av de kommunala finländska avfallsbolagen Botniarosk Oy Ab, Lakeuden Etappi Oy, Millespakka Oy, Stormossen Oy Ab och Vestia Oy.

    Annons

    Annons

    Annons