Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Högt förtroende för Vattenfalls kärnkraft

Foto: Vattenfall
Foto: Vattenfall
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 25 feb 2019

Förtroendet för kärnkraftverken i Ringhals och Forsmark ligger på en stabil och hög nivå; över 90 procent av de närboende uppger att de har förtroende för verksamheten. Ett minskat utsläpp av växthusgaser anses vara den viktigaste miljöfrågan. Det visar resultatet av den årliga opinionsundersökningen som genomförts av Demoskop på uppdrag av kärnkraftverken.

Undersökningen görs för att mäta allmänhetens förtroende för kärnkraftverken i Ringhals respektive Forsmark. I förhållande till förra året har förtroendet ökat för såväl säkerheten, företagsledningen, tillförlitligheten, beredskapen som hanteringen av radioaktivt avfall.

Likt tidigare år finns den största andelen positiva i de båda verkens närområden. I den inre cirkeln runt respektive kärnkraftverk uppger 90 procent att de har förtroende för kärnkraftverket, vilket är en toppnotering för Ringhals.

– Högt förtroende är inget som man kan ta för givet. Öppenhet och faktabaserad information tror jag bidrar till att vi ligger på en stabil och hög nivå hos invånarna, säger Charlotta Eldelind, kommunikationschef på Forsmark och Ringhals.

Undersökningen visar att cirka 75 procent av de tillfrågade anser att en minskning av växthusgaser är det viktigaste miljömålet.

– Kärnkraften dök upp som en ”bubblare” i slutet av valrörelsen, främst var det kärnkraftens positiva miljöprestanda och låga klimatpåverkan som lyftes fram. Det publicerades fler debattartiklar, insändare, ledare och nyhetsinslag än på mycket länge – övervägande delen med en positiv ton. Flödet håller i sig med oförminskad intensitet, säger Charlotta Eldelind.

Över hälften av de svarande i Demoskops undersökning vill ha mer information om kärnkraftverkens miljöarbete.

– Undersökningen ger oss värdefull information om omgivningens kunskapsbehov och vad de vill veta om vår verksamhet, säger Charlotta Eldelind.