Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 25 2019
Senaste Nytt

”Den globala kolkraften är ett hot mot hälsan”

Aten i smogmoln. En stad med kolkraftverk och vedeldning. Foto: Creative Commons,
Aten i smogmoln. En stad med kolkraftverk och vedeldning. Foto: Creative Commons,
Publicerad av
Markku Björkman - 20 feb 2019

Kolkraftverk producerar mer än bara koldioxid som bidrar till global uppvärmning.

Vid bränning av kol släpper de också partiklar, svaveldioxid, kväveoxid och kvicksilver, vilket skadar hälsan hos många människor runt om i världen på olika sätt.

För att uppskatta var preventiva åtgärder är mest angelägna har en forskargrupp ledd av Stefanie Hellweg från institutet för miljöteknik, ETH i Zürichs, gestaltat och beräknat kolkraftens oönskade biverkningar hos var och en av de 7851 kraftverksenheterna i världen.

Varierande föroreningar

Resultaten, som nyligen publicerades i tidskriften Nature Sustainability, visar att Kina och USA är de två största producenterna av kolkraft, men även indiska kraftverk bidrar avsevärt till försämring av ”den globala hälsan.”

Centraleuropa, Nordamerika och Kina har alla moderna kraftverk, men Östeuropa, Ryssland och Indien har fortfarande många äldre kraftverk utrustade med otillräcklig rökgasbehandling.

Som ett resultat eliminerar dessa kraftverk bara en bråkdel av föroreningarna - samtidigt som de ofta bränner kol av sämre kvalitet.

- Mer än hälften av hälsoeffekterna kan spåras tillbaka till bara en tiondel av alla kraftverk. Dessa kraftverk bör moderniseras eller stängas så fort som möjligt, säger Christopher Oberschelp, en ledande författare till studien.

En fråga om kvalitet

Den globala bilden av kolkraftproduktionen visar att skillnaden mellan privilegierade och missgynnade regioner ökar. Detta händer av två skäl. För det första importerar rika länder - däribland i Europa - högkvalitativt kol med högt värmevärde och svagare utsläpp av skadlig svaveldioxid.

De fattigare kolexportländerna (som Indonesien, Colombia och Sydafrika) får ”nöja sig” med lågkvalitativt kol, som de ofta bränner i föråldrade kraftverk utan modern rökgasbehandling, som avlägsnas svaveldioxid endast delvis.

- I Europa bidrar vi till den globala uppvärmningen med våra egna kraftverk, som har en global inverkan. Lokala hälsorisker som orsakas av partiklar, svaveldioxid och kväveoxid förekommer emellertid huvudsakligen i Asien, där kolkraft är vanligt vid tillverkning av en stor del av de konsumentprodukter som hamnar i våra affärer, säger Oberschelp.

Kolkraften hotar att växa över hela världen

Globala kol resurser och biprodukter kommer att bestå i flera hundra år. Därmed måste de skadliga utsläppen begränsas genom politiska beslut.

- Det är särskilt viktigt att låta kol som har högt kvicksilver- och svavelhalt ligga kvar i marken, säger Oberschelp.

Att minska de negativa hälsoeffekterna av kolkraftproduktion borde vara en självklar global prioritering:

- Expansiv och okontrollerad industrialisering, särskilt i Kina och Indien, bidrar till att förvärra situationen yterligare, skriver forskarna som leddes av Stefanie Hellweg i sin artikel.

De initiala investeringskostnaderna för byggandet av ett kolkraftverk är höga, men de efterföljande driftskostnaderna är låga. Kraftverksoperatörerna har således ett ekonomiskt intresse att hålla sina anläggningar igång så länge det bara går.

- Det bästa alternativet är därför att inte bygga några nya kolkraftverk. Från ett hälso- och miljöperspektiv bör vi röra oss från kol och mot naturgas och så småningom mot förnybara energikällor", säger Oberschelp.

Annons

Annons

Annons