Mötesplatsen för dig inom energibranschen, apr, 23 2019
Senaste Nytt

Fallande elpriser?

Bild: Entelios.
Bild: Entelios.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 11 feb 2019

Det har inte rått någon brist på orsaker till prisuppgången på el, med allt från extrem torka till rekordpriser på energi internationellt. Senaste veckan har priserna både på spotmarknaden och terminsmarknaden fallit mer än vad marknadsaktörerna förväntat sig. Det är signaler från Europa som fortsättningsvis ser ut att vara styrande, men blidväder och rikligt med nederbörd kommer också bidra till att pressa ner elpriset, skriver Entelios i ett pressmeddelande. 

 

Enligt Entelios bidrar den pressade ekonomin, dessutom råder det dramatik runt handelskrig och Brexit, som också potentiellt kan skicka negativa signaler in i världsekonomin. Tron på framtida tillväxt faller och därmed även tron på att efterfrågan efter råvaror och energi kommer att öka. Detta är några av orsakerna till att kolpriset faller. Gaspriset faller på grund av förväntningar om mildare temperaturer i Europa och därmed lägre behov av gas för uppvärmning. Koldioixdpriset är däremot en joker på kraftmarknaden. Stora svängningar i koldioxidpriset bekräftar osäkerheten bland marknadsaktörerna och kraftmarknaden följer svängningarna både uppåt och nedåt. 

Förbättring av den hydrologiska balansen i sikte

Väderprognoserna har genomgått en transformation. Tidigare i vinter förutspådde man låga temperaturer och lite nederbörd, speciellt i februari. Dessa prognoser har modererats gradvis och prognoserna vi ser nu skiljer sig inte mycket från det som är normalt för årstiden. Det betyder att det kommer mer snö i fjällen och att temperaturerna kommer att ligga nära det normala. Det gör att prognoserna för resursbalansen blir bättre och faktiskt pekar mot en förbättring den kommande veckan. Det bidrar också till att lägga press både på spotpriset och terminspriserna.

Annons

Annons

Annons

Snabba och noggranna sensorer är avgörande i ett hållbart samhälle där vätgas är en energibärare. Vätgas produceras av vatten som spjälkas med hjälp av el från vindkraft eller solenergi. Sensorerna behövs både när vätgasen produceras och när den används, till exempel i bilar som drivs med en bränslecell. För att undvika att det bildas lättantändlig och explosiv knallgas när väte blandas med luft, behöver vätgassensorerna snabbt kunna upptäcka läckor. Bild: Yen Strandqvist/Chalmers.
Snabba och noggranna sensorer är avgörande i ett hållbart samhälle där vätgas är en energibärare. Vätgas produceras av vatten som spjälkas med hjälp av el från vindkraft eller solenergi. Sensorerna behövs både när vätgasen produceras och när den används, till exempel i bilar som drivs med en bränslecell. För att undvika att det bildas lättantändlig och explosiv knallgas när väte blandas med luft, behöver vätgassensorerna snabbt kunna upptäcka läckor. Bild: Yen Strandqvist/Chalmers.

Ny forskning: Världens snabbaste vätgassensor bäddar för ren energi

Nu presenterar Chalmersforskare den första vätgassensorn i världen som uppnår de högt ställda...