Mötesplatsen för dig inom energibranschen, apr, 20 2019
Senaste Nytt

Cortus Energy och Swedish Biofuels i unik satsning för biojetbränsle

Bild: Cortus Energy
Bild: Cortus Energy
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 11 feb 2019

Nyligen tecknade Cortus Energy och Swedish Biofuels (SB) ett föravtal om samarbete för att under 2019 projektera en första kommersiell anläggning för tillverkning av biojetbränsle baserat på skogsråvara och alkoholer för Arlanda flygplats behov. Inledande kontakter kring mark, logistik, bränsle och tillståndsgivning har tagits under vintern.

Cortus och SBs gemensamma anläggning för biojetbränsle blir den första i sitt slag och med en stor global marknadspotential. SBs biojetbränsle uppfyller nu gällande standarder för flygbränsle. Biojetbränslet har framgångsrikt testats av amerikanska och svenska försvaret respektive för civilt flyg under de senaste tio åren.

Förutom grönt jetbränsle kommer fabriken att kunna producera andra värdefulla produkter som flytande transportbränslen och kemikalier.

Tekniken som planeras för fabriken är en kombination av Cortus WoodRoll®-process och SBs katalytiska process för biojetbränsle. WoodRoll®-processen omvandlar trä till syntesgas, som tillsammans med alkoholer är råvaran till SBs katalytiska process för grönt flygbränsle.

- Vårt gemensamma projekt för biojetbränsle från skogsråvara står för allt det som vi jobbat för under snart tjugo år. Genom att vi redan har uppfyllt gällande standarder för jetbränsle med vår teknik ser vi nu ett möjligt kommersiellt genombrott för grönt flygbränsle, först i Sverige och sedan vidare ut i världen, säger Angelica Hull, VD och grundare av Swedish Biofuels.

- Att få möjlighet att inom ett par år i kommersiell skala tillverka grönt flygbränsle är ett fantastiskt steg framåt, inte bara för Swedish Biofules och Cortus, utan för alla de som verkar för en minskad klimatpåverkan, säger Cortus grundare Rolf Ljunggren.