Mötesplatsen för dig inom energibranschen, apr, 20 2019
Senaste Nytt

 Ny energieffektivitetsorder till Alfa Laval 

Foto: Alfa Laval
Foto: Alfa Laval
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 06 feb 2019

Alfa Laval har tagit en order för leverans av kompakta värmeväxlare till en raffinaderi- och petrokemianläggning i Kina. Ordern, som har ett värde av cirka 75 miljoner kronor, är bokad inom affärsenheten Welded Heat Exchangers i Energidivisionen och leverans beräknas ske under 2019 och 2020.

Ordern omfattar Alfa Lavals kompakta värmeväxlare som kommer att användas för att återvinna och återanvända värme i raffinaderiet, vilket producerar både drivmedel och råmaterial till petrokemisk produktion.

- Det gläder mig att kunna meddela att vi tagit denna order på våra energieffektiva värmeväxlare. Vi har ett brett sortiment av produkter för raffinaderi- och petrokemiindustrin som alla möter kundernas höga krav på tillförlitlighet, effektivitet och prestanda, säger Susanne Pahlén Åklundh, chef för Energidivisionen.

Annons

Annons

Annons

Snabba och noggranna sensorer är avgörande i ett hållbart samhälle där vätgas är en energibärare. Vätgas produceras av vatten som spjälkas med hjälp av el från vindkraft eller solenergi. Sensorerna behövs både när vätgasen produceras och när den används, till exempel i bilar som drivs med en bränslecell. För att undvika att det bildas lättantändlig och explosiv knallgas när väte blandas med luft, behöver vätgassensorerna snabbt kunna upptäcka läckor. Bild: Yen Strandqvist/Chalmers.
Snabba och noggranna sensorer är avgörande i ett hållbart samhälle där vätgas är en energibärare. Vätgas produceras av vatten som spjälkas med hjälp av el från vindkraft eller solenergi. Sensorerna behövs både när vätgasen produceras och när den används, till exempel i bilar som drivs med en bränslecell. För att undvika att det bildas lättantändlig och explosiv knallgas när väte blandas med luft, behöver vätgassensorerna snabbt kunna upptäcka läckor. Bild: Yen Strandqvist/Chalmers.

Ny forskning: Världens snabbaste vätgassensor bäddar för ren energi

Nu presenterar Chalmersforskare den första vätgassensorn i världen som uppnår de högt ställda...