Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 20 2019
Senaste Nytt

Kulturhistorisk lagskyddad kyrka får solpaneler

Bild: Lennart Raswill.
Bild: Lennart Raswill.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 06 feb 2019

Stuguns nya kyrka kommer troligtvis bli den första kulturhistorisk lagskyddade kyrkan i Sverige att förses med solpaneler på taket. Montering av solpanelerna kommer att påbörjas i februari 2019.

Stuguns kyrka värms idag med direktvärmande el. 2016 inkom Håsjö pastorat med en ansökan hos länsstyrelsen att få förse kyrkans södra takfall med solpaneler. Nu är alla tillstånd klara och 80 kvadratmeter solpaneler kommer att monteras på det södra takfallet. Solpanelerna förväntas ge 13.000 kWh/År vilket motsvarar en minskning av koldioxidutsläpp med närmare 8 ton per år för pastoratet. Att sätta solpaneler på en lagskyddad kyrka är dock ingen småsak. 2003 ansökte Västerfärnebo församling om att få sätta solpaneler på Fläckebo kyrka. Länsantikvarien motsatte sig och ärendet gick ända upp till regeringsrätten där församlingen, 2007 nekades rätten att sätta upp panelerna. Fläckebo blev ett prejudicerande fall som sedan dess styrt synen på solenergi inom den kyrkliga kulturmiljövården. Att montera solpaneler på en skyddad byggnad måste bedömas i varje enskilt fall och nu var tiden mogen för att bryta det gamla motståndet.

Två av varandra oberoende utlåtande om hur ingreppet skulle påverka Stuguns kyrkan och dess värden togs fram, likaså noggranna beskrivningar om hur monteringen får ske. I Stuguns fall gjordes bedömningen att eftersom panelerna är tänkta att ligga på det södra takfallet mot skogen så kommer den negativa påverkan på det kulturhistoriska värdet bli mindre än den ekonomiska och ekologiska vinningen av att själv producera grön el.

Stuguns nya kyrka byggdes 1896 och är en för bygden ovanlig kyrka i tegelgotik där få förändringar har skett. De förändringar som skett, tillbyggnad av sakristia och byte av takmaterial är respektfulla mot originalbyggnaden. Solpanelerna kommer monteras med klämmor i det befintliga taket och kan i framtiden därför plockas bort utan åverkan på taket, en så kallad reversibel åtgärd.

Kyrkoherde Lennart Raswill på Håsjö pastorat är såklart väldigt glad över länsstyrelsens beslut. - Inom församlingen har vi länge arbetat för att göra vår verksamhet mer hållbar och detta är givetvis ett stort steg i rätt riktning!

Ragunda kommun har beviljat bygglov för montering av solpaneler på Stuguns kyrka. Medarbetare på Hifab har tagit fram skrivit fram underlag inför tillståndsansökan till Länsstyrelsen och har uppdraget som projektering och projektledare. JN Solar AB är utsedd entreprenör och Jamtli har uppdrag som antikvarisk medverkan samt sakkunnig kulturvärden enligt PBL.

Annons

Annons

Annons