Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 20 2019
Senaste Nytt

Midroc Rodoverken uppför ackumulatortank tillsammans med Jönköping Energi

Bild: Liljewall Arkitekter AB. Bilden är ett montage.
Bild: Liljewall Arkitekter AB. Bilden är ett montage.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 04 feb 2019

Midroc Rodoverken ska uppföra en ackumulatortank tillsammans med Jönköping Energi. Uppförandet av den nya tanken innebär en förväntad minskning av Jönköping Energis klimatpåverkan, samtidigt som arbetsmiljön förbättras och intäktsoptimeringen i elproduktionen ökar.

När Midroc Rodoverken uppför den nya tanken görs det med den unika skruvmetoden, som innebär att taksektionen byggs först och därefter skruvas tanken successivt upp med en spiralformad rundsvets. På så vis kan byggnationen ske från marknivå eller låg höjd, vilket ökar säkerheten för de 15 montörer och svetsare som är involverade i projektet.

Den 49 meter höga tanken kommer rymma 39 000 kubikmeter vatten med sina 32 meter i diameter. En av fördelarna med en ackumulatortank är att lasten på fjärrvärmeverket kan jämnas ut över dygnet vilket ger en stabilare och mer kontinuerlig drift samt en gynnsammare ekonomi. Dessutom har Naturvårdsverket bidragit via investeringsstödet Klimatklivet med 19 miljoner kronor. Klimatklivet är ett stöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläpp.

 

– En ackumulatortank fungerar egentligen som en stor termos. Den lagrar värme som går att använda när efterfrågan blir högre, vilket innebär en mer stabil drift för värmeverket, berättar Henrik  Andersson, projektledare för Midroc Rodoverken.

– Vi är så glada över det förtroende vi fått från Jönköping Energi och med vår unika skruvmetod kan vi säkerställa en trygg och effektiv montering av tanken, fortsätter Henrik.

När tanken står färdig, uppskattningsvis i slutet av 2020, kommer Midroc Rodoverken ha svetsat en sträcka på cirka fyra kilometer.

Annons

Annons

Annons