Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 20 2019
Senaste Nytt

Högre oljepriser i början av året

Arkivbild
Arkivbild
Publicerad av
Peter Höök - 31 jan 2019

Början av det nya året inleddes med stärkta oljepriser, bland annat på grund av en minskad produktion från OPEC+ och med sjunkande kommersiella oljelager i USA. Också situationen mellan USA och Kina har gett stigande oljepriser initialt under 2019, eftersom marknaden hade viss tilltro till en snar lösning på det rådande handelskriget.

Kinas vice premiärminister Liu He har ett planerat besök i Washington då fortsatt dialog kring handelssituationen ska föras. Marknaden verkar dock försiktigt optimistisk till utveckling framåt. Samtidigt har en upptrappad politisk situation i Venezuela ökat marknadsosäkerheten.

De europeiska gaspriserna fortsätter att vara relativt svaga, till följd av att årets första månad hittills inte har varit så kall som tidigare befarat. Detta trots att förra veckan bjöd på årets första mer utdragna köldknäpp, vilket resulterade i att lagren minskade med 1,4 miljarder kubikmeter jämfört med veckan innan. Dock fortsätter de europeiska lagren att ligga över genomsnittet.

Det kontinentaleuropeiska kraftpriset har sedan årets början hållit sig relativt stabilt runt 60 euro per MWh. Skillnaderna mellan produktionskostnaderna för kolproducerad kraft och gasproducerad kraft är för närvarande små.

Annons

Annons

Annons