Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Vattenrening med spillvärme från industrin

Flera kubikmeter vatten per person på jorden skulle WaterApp kunna rena med hjälp av spillvärme.
Flera kubikmeter vatten per person på jorden skulle WaterApp kunna rena med hjälp av spillvärme.
Publicerad av
Peter Höök - 25 jan 2019

Två tredjedelar av den energi som bränslet tillför ett kraftverk går till spillo. Bara en tredjedel omvandlas till el. Resten blir värme som måste kylas bort. Enligt International Energy Agency handlar det om 36 000 terawattimmar per år.

– HVR Water Purification har efter 30 års arbete med vattenrening utvecklat en produkt som använder denna värmeenergi för att rena och avsalta vatten till en mycket lågkostnad. 1 liter rent vatten kostar endast 1 öre, det har alla råd med, säger Aapo Sääsk som är vd för bolaget.

HVR Water  producerar renare vatten som är billigare att framställa än med allaa andra metoder som finns på marknaden. Scarab Development har i mer än 20 års tid forskat och utvecklat vattenrening. I koncernen ingår dessutom Xzero som arbetar med vatten för halvledarindustrin samt HVR Water Purification och HVR WaterApp  som fokuserar på rent dricksvatten för konsumenter.

Annons

Annons

Annons