Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Färdplan för fossilfri värmesektor

Arkivbild
Arkivbild
Publicerad av
Peter Höök - 24 jan 2019

Värmesektorn har tillsammans med hela värdekedjan av olika aktörer tagit fram en färdplan för fossilfri konkurrenskraft inom ramen för Fossilfritt Sverige. Den fullständiga planen kommer presenteras senare i vår. På DI Debatt skriver 19 företrädare för värmesektorn tillsammans med Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, om några av de politiska förslagen i färdplanen. 

Sedan 70-talet har utsläppen från värmesektorn minskat med 90 procent. Trots dessa stora framsteg står värmesektorn inför nya utmaningar och fortfarande släpps det ut 5,2 miljoner ton koldioxid från värmesektorn, vilket är nästan 10 procent av de svenska växthusgasutsläppen.  

Det nya målet från branschen är nu att värmesektorn ska vara helt fossilbränslefri  2030 och därutöver vara klimatpositiv 2045. För att bli det krävs en satsning på CCUS-teknik. Carbon Capture Utilisation and Storage. Det skulle potentiellt kunna neutralisera utsläppen från det kvarvarande fossilbaserade innehållet i avfallet och få en klimatpositiv effekt vid användandet av biobaserade bränslen.