Mötesplatsen för dig inom energibranschen, apr, 20 2019
Senaste Nytt

Färdplan för fossilfri värmesektor

Arkivbild
Arkivbild
Publicerad av
Peter Höök - 24 jan 2019

Värmesektorn har tillsammans med hela värdekedjan av olika aktörer tagit fram en färdplan för fossilfri konkurrenskraft inom ramen för Fossilfritt Sverige. Den fullständiga planen kommer presenteras senare i vår. På DI Debatt skriver 19 företrädare för värmesektorn tillsammans med Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, om några av de politiska förslagen i färdplanen. 

Sedan 70-talet har utsläppen från värmesektorn minskat med 90 procent. Trots dessa stora framsteg står värmesektorn inför nya utmaningar och fortfarande släpps det ut 5,2 miljoner ton koldioxid från värmesektorn, vilket är nästan 10 procent av de svenska växthusgasutsläppen.  

Det nya målet från branschen är nu att värmesektorn ska vara helt fossilbränslefri  2030 och därutöver vara klimatpositiv 2045. För att bli det krävs en satsning på CCUS-teknik. Carbon Capture Utilisation and Storage. Det skulle potentiellt kunna neutralisera utsläppen från det kvarvarande fossilbaserade innehållet i avfallet och få en klimatpositiv effekt vid användandet av biobaserade bränslen.

Annons

Annons

Annons

Snabba och noggranna sensorer är avgörande i ett hållbart samhälle där vätgas är en energibärare. Vätgas produceras av vatten som spjälkas med hjälp av el från vindkraft eller solenergi. Sensorerna behövs både när vätgasen produceras och när den används, till exempel i bilar som drivs med en bränslecell. För att undvika att det bildas lättantändlig och explosiv knallgas när väte blandas med luft, behöver vätgassensorerna snabbt kunna upptäcka läckor. Bild: Yen Strandqvist/Chalmers.
Snabba och noggranna sensorer är avgörande i ett hållbart samhälle där vätgas är en energibärare. Vätgas produceras av vatten som spjälkas med hjälp av el från vindkraft eller solenergi. Sensorerna behövs både när vätgasen produceras och när den används, till exempel i bilar som drivs med en bränslecell. För att undvika att det bildas lättantändlig och explosiv knallgas när väte blandas med luft, behöver vätgassensorerna snabbt kunna upptäcka läckor. Bild: Yen Strandqvist/Chalmers.

Ny forskning: Världens snabbaste vätgassensor bäddar för ren energi

Nu presenterar Chalmersforskare den första vätgassensorn i världen som uppnår de högt ställda...