Mötesplatsen för dig inom energibranschen, apr, 20 2019
Senaste Nytt

Milstolpe i nedmonteringen av Oskarshamn 2

Foto: Okg
Foto: Okg
Publicerad av
Peter Höök - 23 jan 2019

Nyligen avslutades arbetena med att kapa sönder de komponenter som demonterats ur reaktortanken på Oskarshamn 2. Därmed har ännu milstolpe passerats i den radiologiska nedmonteringen av anläggningen.

– Det arbete som nu genomförts är en milstolpe i O2s historia, kommenterar vd Johan Dasht. Arbetet med att demontera interna delar ur reaktortanken samt kapa ned och förpacka dessa i ståltankar har genomförts efter att allt använt bränsle forslats ut ur anläggningen. Det är ett viktigt moment som har en positiv inverkan på den radiologiska arbetsmiljön och som därmed också förenklar det fortsatta nedmonteringsarbetet.

All materialhantering har skett under vatten och samtliga arbeten har kunnat genomföras enligt tidplan och utan missöden. Nu återstår endast uttransport av den sista avfallsbehållaren samt avetablering i O2s reaktorhall. I mars månad inleds så motsvarande arbeten på Oskarshamn 1 och dessa beräknas kunna vara avslutade inom ett år.

Annons

Annons

Annons

Snabba och noggranna sensorer är avgörande i ett hållbart samhälle där vätgas är en energibärare. Vätgas produceras av vatten som spjälkas med hjälp av el från vindkraft eller solenergi. Sensorerna behövs både när vätgasen produceras och när den används, till exempel i bilar som drivs med en bränslecell. För att undvika att det bildas lättantändlig och explosiv knallgas när väte blandas med luft, behöver vätgassensorerna snabbt kunna upptäcka läckor. Bild: Yen Strandqvist/Chalmers.
Snabba och noggranna sensorer är avgörande i ett hållbart samhälle där vätgas är en energibärare. Vätgas produceras av vatten som spjälkas med hjälp av el från vindkraft eller solenergi. Sensorerna behövs både när vätgasen produceras och när den används, till exempel i bilar som drivs med en bränslecell. För att undvika att det bildas lättantändlig och explosiv knallgas när väte blandas med luft, behöver vätgassensorerna snabbt kunna upptäcka läckor. Bild: Yen Strandqvist/Chalmers.

Ny forskning: Världens snabbaste vätgassensor bäddar för ren energi

Nu presenterar Chalmersforskare den första vätgassensorn i världen som uppnår de högt ställda...