Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Nytt innovationskluster för hållbara godstransporter

Arkivbild
Arkivbild
Publicerad av
Peter Höök - 21 jan 2019

Energimyndigheten har nu beviljat stöd till utveckling av ett innovationskluster för etanol – Etanolarena Östergötland. Innovationsklustret kommer att demonstrera hållbar etanolproduktion och etanollastbilar, samt fungera som en unik världsutställning för hållbara tunga transporter baserat på svensk teknik..

– Det är mycket positivt att Etanolarena Östergötland nu startar och visar på omställningen till klimateffektiva tunga transporter med etanolbränslet ED95. Det är ett viktigt steg i arbetet för ett hållbart samhälle, bioetanol kommer att betyda mycket för omställningen inom transportsektorn, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Scania, Lantmännen Agroetanol, SEKAB Biofuels & Chemicals, Norrköpings kommun och en rad regionala intressenter står tillsammans bakom projektet Etanolarena Östergötland som nu har beviljats stöd från Energimyndigheten.

– Det här initiativet ger oss en chans att visa och utveckla ett spännande samarbete i Östergötland och Norrköping. Det privata och offentliga samverkar för att främja innovation och omställning till gröna godstransporter, säger Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordförande (S) i Norrköpings kommun.

– Dessutom kan initiativ som etanolarenan bidra till att uppnå kommunens mål om att vi år 2030 enbart ska använda förnybara energislag och bränslen, säger Karin Jonsson, kommunalråd (C) med ansvar för miljöfrågor i Norrköpings kommun.

Som en del av Scanias breda erbjudande av fossilfria transportlösningar har en 13-liters lastbilsmotor med 410 hästkrafter för etanolbränslet ED95 lanserats. Lastbilen har samma verkningsgrad som motsvarande dieselbil och kan användas för många olika transportarbeten, från anläggningsarbete till medeltung fjärrtrafik.

– Sveriges klimatmål kräver att godstransporternas utsläpp minskar i snabbare takt. Ökad användning av förnybara drivmedel är en av flera viktiga åtgärder. Med Scanias etanoldrivna lastbil för fjärrtrafik erbjuds våra kunder ännu ett fossilfritt alternativ som hjälper dem att minska sina utsläpp, säger Henrik Dahlsson, hållbarhetsansvarig på Scania Sverige, och tillägger att Scania har marknadens bredaste utbud av motorer som går på olika förnybara drivmedel.