Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 24 2019
Senaste Nytt

Antalet laddbara bilar har mer än födubblats

Foto: Jämtkraft
Foto: Jämtkraft
Publicerad av
Peter Höök - 15 jan 2019

Under senare delen av 2018 tillkom fler laddbara bilar än någonsin tidigare. Bonus malus är en tydlig politisk signal och det finns nu totalt finns 68 805 laddbara bilar i trafik i Sverige vilket nästan är en fördubbling sedan förra årsskiftet. December bidrog med 2006 registreringar vilket motsvarar 9 procent och är något över månadssnittet. Det trots få registreringsdagar, långa leveranstider hos biltillverkarna och att december inte stod för mer än 4 procent av totala nybilsförsäljningen på årsbasis.

Elbilsutvecklingen fortsatte stadigt även under årets sista månad. Bara i december tillkom 2 006 laddbara fordon i Sverige vilket summeras ihop till en total ökning på 23 410 laddbara bilar under 2018. Bonus malus-systemet som trädde i kraft 1 juli 2018 har bidragit till en ökad efterfrågan på laddbara fordon. Under andra halvan av året tillkom i genomsnitt 400 fler laddbara fordon per månad jämfört med första halvan av 2018. Det finns nu 68 805 laddbara bilar i trafik i Sverige.

Ökningen hade kunnat varit ännu större ifall bilhandlarna kunnat möta den ökade efterfrågan på laddbart. Istället har flera potentiella elbilsköpare mötts av långa väntetider under hösten.

– Det stora intresset för laddbara fordon är väntat och det är samtidigt olyckligt att handeln inte har mött den ökade efterfrågan. Jag hoppas att biltillverkarna förbereder sig för en snabbt växande svensk marknad säger Daniel Kulin, sakkunnig e-mobility och laddinfrastruktur Power Circle.

Jämfört med samma månad föregående år har den publika laddinfrastrukturen ökat med 44 procent och omfattar nu 6 640 laddpunkter fördelat på 1 634 laddstationer. Antal laddpunkter i förhållande till antalet laddbara bilar (CPEV) har ökat till 0,10 vilket innebär att det nu finns en publik laddpunkt per tio laddbara bilar i Sverige.

– Tillgång till publik laddinfrastruktur är oerhört viktigt för att skapa förutsättningar för elektrifiering av personbilsflottan. Vi hoppas att vår förnyade prognos kommer hjälpa regioner i deras arbete att möjliggöra elektrifiering av sina transporter, säger Daniel Kulin, sakkunnig e-mobility och laddinfrastruktur Power Circle.

Det finns totalt 94 helt eldrivna bussar i Sverige, registrerade i 15 kommuner. Jämfört med samma månad förra året har antalet elbussar ökat med nära 80 procent. Flest elbussar (14 st) finns just nu i Västerås kommun där det i december registrerades tre nya elbussar.

Annons

Annons

Annons