Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Hager breddar sin produktportfölj inom energidistribution

Foto: Hager
Foto: Hager
Publicerad av
Peter Höök - 11 jan 2019

Hager breddar sin produktportfölj ytterligare och tar nästa steg mot att bli en komplett leverantör inom segmentet energidistribution. Ett sortiment av strömskenor upp till 4000 A kompletterar nu den redan breda portföljen ytterligare och fler lösningar för energifördelningar kommer inom kort.

– Som en del i Hagers strategiska arbete och för att än tydligare positionera vårt erbjudande mot kommersiella fastigheter breddar vi nu vår produktportfölj ytterligare. Vi tar nu ytterligare ett kliv i vårt kommersiella erbjudande vilket kommer att utveckla och stärka vår position inom segmentet och möjliggöra ännu fler synergier och valmöjligheter för våra kunder”, säger Ingemar Malmland, Market Manager på Hager.

Strömskensystem förenklar energidistributionen inom fastigheter som till exempel hotell, idrottsarenor, affärscentrum och sjukhus där stora eleffekter ska fördelas från ställverk till centraler. Strömskensystemet som enkelt anpassas till kundens anläggning får en säker och flexibel lösning med hög kortslutningshållfasthet, låg brandbelastning och liten EMC-påverkan jämfört med konventionellt kablage.

Systemet kompletteras med avtappningslådor med valfria effektbrytare eller säkringar som ledningsskydd för utgående kablar till valfria funktioner inom elanläggningen.
Ett annat viktigt användningsområde är att förlägga matande ledningssystem till ställverk i form av strömskensystem från transformator till inkommande luftbrytare i huvudfördelning.

Annons

Annons

Annons