Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Svensk Elstandard efterlyser standarder för energilagringssystem

Foto: SEK
Foto: SEK
Publicerad av
Peter Höök - 11 jan 2019

För elektriska energilagringssystem pågår internationellt samarbete om tekniska riktlinjer och krav – nu efterlyses ett större svenskt och europeiskt engagemang. Representationen i arbetsgrupperna i IEC TC 120 behöver bli mer balanserad. Idag domineras arbetet av asiatiska delegater och batteritillverkare. Den som efterlyser ett större svenskt och europiskt engagemang är Anna Nilsson från Vattenfall Eldistribution, som deltog i det senaste mötet i den tekniska kommittén IEC TC 120, Electrical Energy Storage (EES) Systems, i Busan i Sydkorea i november 2018.

Samarbetet handlar om energilager som komponent i elsystemet, oberoende av vilken teknik som används för själva lagringen. Med hjälp av standarderna blir det lättare för beställare att specificera och jämföra olika energilager. Hittills har arbetet resulterat i två internationella standarder, som också antagits som svensk standard, och tre tekniska specifikationer.

Arbetet med dessa standarder och vägledningar sker alltså i ett internationellt samarbete, i den internationella organisationen IEC. IEC är en internationell standardiseringsorganisation, liksom ISO, men verksamheten i IEC är koncentrerad till sådant som berör el och elektronik – områden som ISO därför inte arbetar med.

För arbetet har IEC satt upp en särskild teknisk kommitté, IEC TC 120, Electrical Energy Storage (EES) Systems. Svenska företag, myndigheter, organisationer och högskolor är välkomna att delta, och sätta sin prägel på, arbetet genom den svenska referensgruppen SEK TK 120 inom SEK Svensk Elstandard, den svenska standardiseringsorganisation som är medlem i IEC (sedan 1907!).

– Att delta aktivt i arbetsgrupperna inom IEC TC 120 är mycket givande rent kunskapsmässigt, då de asiatiska delegaterna sitter på mycket kunskap från projekt som drivits i de asiatiska länderna. Samtidigt finns det en stor möjlighet att delta i arbetet kring standardisering av en framväxande teknik där utvecklingen sker mycket snabbt. Efter att antal bränder i lagringssystem med Litium-jon-batterier har kommittén påbörjat ett arbete som rör brandsäkerhet. Man har haft ett dokument som cirkulerat under året, där man bland annat kategoriserat olika batterisystem och beskrivit hur risker ska hanteras, säger Anna Nilsson på Svensk Elstandard.

Annons

Annons

Annons