Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jan, 18 2019
Senaste Nytt

Bränner sitt sista kol i Uppsala

Ulrika Jardfelt, chef för Vattenfall Värme i Sverige. Foto: Vattenfall
Ulrika Jardfelt, chef för Vattenfall Värme i Sverige. Foto: Vattenfall
Publicerad av
Peter Höök - 10 jan 2019

I december förra året togs därför ett beslut om att investera totalt 3,5 miljarder kronor i Uppsalas fjärrvärmeverksamhet inklusive ett nytt värmeverk som eldas med förnybart bränsle. Från 2020 kommer inga fossila bränslen att användas i Uppsala och 2030 ska Vattenfall vara klimatneutralt.

Som ett led i omställningen används nu det sista kolet Vattenfall har kvar i Sverige. Det handlar om ett reservlager som funnits för att avhjälpa kritiska situationer när annat bränsle inte räcker till. Reservkolet ska användas i cirka en vecka från den 10 januari på grund av ett tillfälligt problem i leveransen av torvbränsle. Därefter kommer inget ytterligare kol att användas.

– Jag hade så klart önskat att vi var helt fria från fossila bränslen redan idag men det tar tid att genomföra omställningen. Jag ser fram mot att kunna förse Uppsalaborna med fossilfri värme när det bioeldade värmeverket står klart nästa år. Det kommer att innebära minskade koldioxidutsläpp med mer än 1 ton per kommuninvånare och år, säger Ulrika Jardfelt, chef för Vattenfall Värme i Sverige.

Annons

Annons

Annons

Israels nuvarande energiminister, Yuval Steinitz, född 10 april 1958, är medlem i parlamentet Knesset sedan 1999. Han var Israels finansminister från 2009 till 2013, varefter han utsågs till minister för intelligens, minister för internationella förbindelser och minister för strategiska frågor. Foto: Wikipedia, Government Office
Israels nuvarande energiminister, Yuval Steinitz, född 10 april 1958, är medlem i parlamentet Knesset sedan 1999. Han var Israels finansminister från 2009 till 2013, varefter han utsågs till minister för intelligens, minister för internationella förbindelser och minister för strategiska frågor. Foto: Wikipedia, Government Office

Israels energiminister för samtal i Egypten om naturgas

"unikt samarbete"

Israels energiminister Yuval Steinitz kom till Kairo för att närvara vid en regional konferens om...