Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jan, 18 2019
Senaste Nytt

Vindpark Anneberg överlämnad till KGAL

Foto: Eolus
Foto: Eolus
Publicerad av
Peter Höök - 10 jan 2019

Eolus har färdigställt vindpark Anneberg i Tidaholms kommun enligt tidplan. Samtliga villkor i det avtal Eolus träffat med KGAL avseende försäljning av vindparken omfattande 11 MW är nu uppfyllda och köparen har tillträtt anläggningen.

I december 2017 tecknade Eolus avtal med KGAL om försäljning av vindpark Anneberg, bestående av 3 Vestas V136 3,6 MW vindkraftverk, samt försäljning av vindpark Sötterfällan, bestående av 10 Vestas V136 3,6 MW vindkraftverk. Affären offentliggjordes via pressmeddelande den 22 december 2017. Samtliga villkor för fullföljandet av transaktionen avseende den nyckelfärdiga vindparken Anneberg är nu uppfyllda och betalning samt tillträde har ägt rum. Anneberg blir den första vindparken i Sverige att driftsättas med Vestas V136 vindkraftverk.

Eolus kommer att leverera tekniska och administrativa tjänster för Anneberg såväl som Sötterfällan när den vindparken är färdigställd och överlämnad till KGAL under sommaren 2019.

Annons

Annons

Annons

Israels nuvarande energiminister, Yuval Steinitz, född 10 april 1958, är medlem i parlamentet Knesset sedan 1999. Han var Israels finansminister från 2009 till 2013, varefter han utsågs till minister för intelligens, minister för internationella förbindelser och minister för strategiska frågor. Foto: Wikipedia, Government Office
Israels nuvarande energiminister, Yuval Steinitz, född 10 april 1958, är medlem i parlamentet Knesset sedan 1999. Han var Israels finansminister från 2009 till 2013, varefter han utsågs till minister för intelligens, minister för internationella förbindelser och minister för strategiska frågor. Foto: Wikipedia, Government Office

Israels energiminister för samtal i Egypten om naturgas

"unikt samarbete"

Israels energiminister Yuval Steinitz kom till Kairo för att närvara vid en regional konferens om...