Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Hallå där… Saira Alladin som blev årets kraftkvinna 2018!

Saira Alladin, regionchef på Sweco tog hem titeln som årets kraftkvinna 2018. Hon prisas bland annat för sitt arbete för en mer inkluderande arbetsmiljö. Foto: Robert Gabrielsson.
Saira Alladin, regionchef på Sweco tog hem titeln som årets kraftkvinna 2018. Hon prisas bland annat för sitt arbete för en mer inkluderande arbetsmiljö. Foto: Robert Gabrielsson.
Publicerad av
Redaktionen - 07 jan 2019

Av: Robert Gabrielsson

 

Saira Alladin prisas av föreningen Kraftkvinnorna för sitt arbete med jämställdhet inom energisektorn. Som regionchef på Sweco är hon nationellt ansvarig för kraftsystem och leder tio gruppchefer placerade runt om i Sverige.

Saira har en bakgrund från ABB och innehar en examen i elektroteknik från Högskolan Väst. Hon är nu inne på sin andra runda hos Sweco där hon varit med och grundat en jämställdhetsgrupp inom energiverksamheten.

– Jag har fått stå på mig, kämpa för min plats och se till att jag får den utveckling jag vill ha vilket har inneburit vissa utmaningar. Att motivera människor är viktigt för mig, både tjejer och killar, att få dem att tro på sig själva och utvecklas, säger Saira Alladin.

Av de 63 nominerade blev det alltså till slut Saira som tog hem titeln som årets kraftkvinna.

 

Hur kändes det?

Det var otroligt roligt. Jag känner mig väldigt hedrad och berörd och det värmer fortfarande när jag tänker på det. Jag hade verkligen inte räknat med det och förstod knappt att det var jag som hade vunnit när de gick ut med det.

Varför vinner du?

Jag har jobbat för en mer jämställd arbetsplats för både mig själv och min organisation vilket har gett synliga resultat. Det är viktigt att ha en inkluderande arbetsmiljö, därför arbetar vi med att ha minst en kvinnlig kandidat när vi till exempel rekryterar en ny chef. Vi ser också till att det finns både en man och en kvinna närvarande vid arbetsintervjuer och vi tänker på hur våra annonser ser ut. Det handlar om en strukturförändring och när man gjort en sådan så behöver man också titta på kulturen på arbetsplatsen, attityder och jargonger. Allt detta jobbar vi mycket med.

Berätta om din roll.

Jag ansvarar för enheten Kraftsystem på Sweco som omfattar cirka 140 medarbetare och 10 gruppchefer utspridda från Malmö i söder till Luleå i norr. Det blir en hel del resor flera dagar i veckan samt ställer höga krav på distansledarskap. Grupperna är indelade inom kraftsystemanalys, drift och övervakning, SCADA och kommunikation, transformatorstationer 10-400 kV, energimarknader och export. Arbetsuppgifter varierar allt från utredningar i tidiga skeden till projektering och besiktningsuppdrag i slutskedet. Cirka 10 procent av omsättningen utgör internationella uppdrag, främst i Afrika där vi får i uppdrag att öka elektrifieringsgraden i byar och städer. Jag har varit på Sweco i snart 12 år där jobbat både som konsult och gruppchef tidigare.

Vilken är den största utmaningen i din roll?

Att hitta rätt kompetens, både i män och kvinnor, men särskilt det sistnämnda. Det finns ett stort behov av kompetens och även om det finns tillräckligt med juniorer så har vi inte tillräckligt med personal för att skola in dem. Det blir en flaskhals och det är en stor utmaning. Vi är en så pass stor arbetsgivare och vi förstår att vi har ett ansvar att säkra kompetensen i branschen. Idag byter människor arbete mer frekvent än förr och det är något vi är medvetna om när vi anställer någon, vi ser alltid till branschen först.

Hur ser du på energiläget i Sverige?

Energiläget i stort är rätt bra i Sverige just nu där vi har en fossilfri elproduktion och ett robust och tillgängligt elnät. Samtidigt har vi tagit mycket för givet, vilket gjort att vi har mindre marginaler idag och mycket att göra framför oss. På förbrukningssidan ser vi snabba förändringar och har svårt att förutsäga var stora kapacitetsbehov kommer att uppstå. Utmaningar framåt rör kärnkraftens existens, anpassning av kraftsystemet till mer decentraliserad produktion med förnybar energi samt elektrifiering av transportsektorn. Effekt blir en allt större utmaning men det finns många svenska företag som är bra på att hantera detta med smart grid-teknik, så det lovar gott för svenska energiföretag och svensk energiframtid.

 

(Fakta) Kraftkvinnorna

Kraftkvinnorna är en förening och ett nätverk som bildades 2015 med syfte att synliggöra och lyfta kompetenta kvinnor i energibranschen och samtidigt motverka bilden av att det är brist på erfarna kvinnor i vår bransch. De har som uttalat mål att öka andelen kvinnor i ledningsgrupper och styrelser i energisektorns bolag och organisationer. Med fler kvinnliga förebilder i ledande positioner, kommer även fler kvinnor att attraheras till branschen.

Källa: www.kraftkvinnorna.se