Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jan, 18 2019
Senaste Nytt

Utbyggnad av raffinaderi skjuts upp

Fredrik Sandberg / TT
Mark- och miljööverdomstolen har beslutat om inhibition vad gäller drivmedelsföretaget Preems tillstånd att bygga ut sitt oljeraffinaderi i Lysekil. Akrivbild.
Fredrik Sandberg / TT Mark- och miljööverdomstolen har beslutat om inhibition vad gäller drivmedelsföretaget Preems tillstånd att bygga ut sitt oljeraffinaderi i Lysekil. Akrivbild.
Publicerad av
TT - 03 jan 2019

Preem får inte bygga ut sitt oljeraffinaderi i Lysekil ännu. Mark- och miljööverdomstolen har beslutat om inhibition vad gäller drivmedelsföretagets tillstånd, skriver Bohusläningen.

Mark- och miljödomstolen gav Preem klartecken för utbyggnaden i början på november. Det handlar om en investering på 15 miljarder kronor som skulle leda till en fördubbling av koldioxidutsläppen.

Men 62 överklaganden har kommit in till domstolen av vilka flera kräver att utbyggnaden ska stoppas.

Ett antal av de som överklagat bor i närheten av Preemraff och anses därför ha rätt att ställa krav på att utbyggnaden inte får genomföras förrän ärendet slutgiltigt prövats. Därför har domstolen beslutat om inhibition. Inhibitionen innebär inte att beslutet upphävs, enbart att verkställigheten har skjutits upp.

Preem, som ännu inte slutligen tagit ställning till om de ska bygga ut i enlighet med tillståndet, har inte motsatt sig begäran om inhibition.

Annons

Annons

Annons

Israels nuvarande energiminister, Yuval Steinitz, född 10 april 1958, är medlem i parlamentet Knesset sedan 1999. Han var Israels finansminister från 2009 till 2013, varefter han utsågs till minister för intelligens, minister för internationella förbindelser och minister för strategiska frågor. Foto: Wikipedia, Government Office
Israels nuvarande energiminister, Yuval Steinitz, född 10 april 1958, är medlem i parlamentet Knesset sedan 1999. Han var Israels finansminister från 2009 till 2013, varefter han utsågs till minister för intelligens, minister för internationella förbindelser och minister för strategiska frågor. Foto: Wikipedia, Government Office

Israels energiminister för samtal i Egypten om naturgas

"unikt samarbete"

Israels energiminister Yuval Steinitz kom till Kairo för att närvara vid en regional konferens om...