Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jan, 18 2019
Senaste Nytt

Wärtsilä fortsätter att erbjuda sina kärnkraftskunder service 

Wärtsilä fortsätter att erbjuda sina kärnkraftskunder service. Foto: Wärtsilä
Wärtsilä fortsätter att erbjuda sina kärnkraftskunder service. Foto: Wärtsilä
Publicerad av
Markku Björkman - 02 jan 2019

Wärtsilä har utfört en detaljerad genomgång av sina pågående kärnkraftverksprojekt efter beslutet att sluta leverera reservkraftsutrustning till detta segment. Wärtsilä fortsätter emellertid att erbjuda sina kärnkraftskunder service.

På basis av genomgången har man identifierat två projekt som kräver betydande ytterligare avsättningar för att täcka kostnadsöverskridningar och förseningar i projekten.

Fördelningen av ansvaret för de ytterligare kostnaderna och förseningarna är omtvistade. Avsättningarna på ca 70 miljoner euro kommer att redovisas i Wärtsiläs rörelseresultat för fjärde kvartalet. De negativa konsekvenserna för resultatet motverkas delvis av realisationsvinsten för avvecklingen av pumpverksamheten som offentliggjordes i oktober.

Före nedläggningen av kärnkraftsverksamheten tillhörde reservgeneratorer och stödutrustning för att säkerställa kärnkraftverks kraftförsörjning Wärtsilä Energy Solutions utbud. Kärnkraftsverksamheten stod för ca 1% av Energy Solutions omsättning 2017.

Annons

Annons

Annons

Israels nuvarande energiminister, Yuval Steinitz, född 10 april 1958, är medlem i parlamentet Knesset sedan 1999. Han var Israels finansminister från 2009 till 2013, varefter han utsågs till minister för intelligens, minister för internationella förbindelser och minister för strategiska frågor. Foto: Wikipedia, Government Office
Israels nuvarande energiminister, Yuval Steinitz, född 10 april 1958, är medlem i parlamentet Knesset sedan 1999. Han var Israels finansminister från 2009 till 2013, varefter han utsågs till minister för intelligens, minister för internationella förbindelser och minister för strategiska frågor. Foto: Wikipedia, Government Office

Israels energiminister för samtal i Egypten om naturgas

"unikt samarbete"

Israels energiminister Yuval Steinitz kom till Kairo för att närvara vid en regional konferens om...